26 19 f 29.356.948,03 Totaal der Activa PASSIVA. f 300.000,— 4.904.000,— f 4.904.000,— 17.701.721,54 357,31 Hierop is af gelost 241.300,— 427.500^— f 4.953.000,— 49.000,— 140.624,78 13.543,03 238.039,05 166.020,43 176.741,28 3.294,80 247.650,— 6.350,— Transport f 28.618.684,66 10e. Beschikbaar saldo bij den Bankier 11e. Te ontvangen Interest Dit bedrag geeft aan verschenen rente, en een aflossing, welke in Januari 1932 wordt verrekend. 12e. Kassa 13e. Deelname C.A.B.Z.H.A.M 14e. Diverse Debiteuren 15e. Verlies- en Winstrekening Ie. Kapitaal Vertegenwoordigd door 6 aandeelen van f 50.000,waarvan 4 in handen der Ge meente ’s-Gravenhage en 2 in die der N. V. Haagsche Buurtspoorwegen. 2e. 4!6 Obligation Saldo vorig jaar f Hierop is af gelost 3e. V/2 Geldleening Saldo vorig jaar f 17.878.659,87 Nagekomen posten volgens opgave Gem. ’s-Gravenh. 427.500,— Transporteeren f 23.574.521,54 f 17.701.721,54 4e. 4'/2 Leening Pensioenfonds 1929. Saldo vorig jaar f Hierop is af gelost f 241.300,— 5e. V/2 Leening Pensioenfonds 1930. Saldo vorig jaar f 438-750, Hierop is afgelost 11.250, f 17.879.017,18 177.295,64 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 604