26 20 1.000.000,— 701.112,72 722.595,27 21.482,55 f 701.112,72 438.409,36 160.339,28 1.196.186,90 213.247,54 300.869,48 174.000,— 877,50 524.883,71 Totaal der Passiva f 29.356.948,03 698.159,68 24.435,59 1.100.000,— 27.500 Transport 6e. 4!6 Leening Gemeente ’s-Gravenhage 1930 Bedrag der Leening f Hierop is afgelost f 23.574.521,54 1.072.500,— f 1.072.500,— 7e. 4'/2 Leening Gemeente 's-Gravenhage 1931 Deze leening wordt afgelost in 40 jaarlijk- sche termijnen, elk groot f 25.000, 8e. Reservefonds Saldo vorig jaar f Bijschrijving rente a 3'/2 f Hieraan onttrokken voor waardevermindering fondsen 9e. Vernieuwingsfonds Dit fonds is gevormd op de wijze als aange geven in art. 8 der Overeenkomst tusschen de Gemeente ’s-Gravenhage en de N. V. Haagsche Buurtspoorwegen. 10e. Vernieuwingsfonds Intercommunale Lijnen In dit fonds is gestort het volgens de Con- cessie-voorwaarden vereischte bedrag. 11e. Fonds voor Rollend Materieel Hiervoor geldt dezelfde toelichting als bij punt 9. 12e. Fonds v. Rollend Materieel Interc. Lijnen Hiervoor geldt dezelfde toelichting als bij punt 10. 13e. Fonds voor Werktuigen en Gereedschappen Hiervoor geldt dezelfde toelichting als bij punt 9. 14e. Reserve Pensioenfonds In dit fonds is evenals vorig jaar een be drag van f 58.000,gestort. 15e. Nog te betalen coupons Voor vervallen nog niet aangeboden coupons. 16e. Diverse Crediteuren 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 605