26 22 De Raad van Beheer: De Verlies- en Winstrekening sluit met een nadeelig saldo van f 166.020,43, welk bedrag wij U voorstellen ten laste van het Reservefonds te brengen. Wij geven U in overweging de Balans en Verlies- en Winst rekening goed te keuren. F. N. V. Quant, Voorzitter. W. Drees, Vice- Voorzitter. Jhr. Mr. L. den Beer Poortugael. Prof. Ir. C. L. van der Bilt. G. P. J. Caspersz. Mr. D. van Houten. Mr. A. J. M. Kuijpers. P. Moltmaker. A. W. E. Weijerman.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 607