26 28 Exploitatie-rekening. ONTVANGSTEN. Personenvervoer. 7.809.992,83t 79.708,46 Diversen I»» f 7.889.701,29 18.602,42 Totaal Generaal f 7.908.303,71 UITGAVEN. f 10.672,60 2. Exploitatie. Actieve dienst: 152.802,55 Directie en bureaux if 2.755.086,70 Beweging 890.420,41 Tractie 34.933,34 Bollend Materieel 925.226,63 Wegen en gebouwen 310.178,59 5.068.648,22 Totaal 588.946,92 5.668.267,74 Totaal Uitgaven. f 2.240.035,97 VOORDEELIG SALDO Electrische gelei dingen Totaal Ontvangsten Restitutie op verlies C.A.B.-Z.H.A.M. 1929/1930. i 1. Alg. administratie kosten 3. Overige lasten: Pensioen- en Onder steuningsfondsen Rijks- en Polder- lasten, verzeke ringen, huren, enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 613