26 30 Bedrjj fsstatlstiek Stads-Tramiy nen 1>' 10,57 12,86 o,37 aw. 1, 41 1931. 1930. »1 175.470,48 J» 1,” 37 1824 184* 129 4 126® reizen (Idem incl. autobussen). Opbrengst personenvervoer. Betalende reizigers Abonnementen, enz ft 17.419.357* 164.371 57.285.039 540.547 329 127 (141) 59.959.287 565.782 344 133 (148) 11.432.7593 5.986.598® 45.914’ 45.914’ 24.042® 24.042® 153,42 207,85 249 249 249 249 181 200 165 123 203 218 175 139 11.474.868' 6.308.650’ 10.243.255 576 4 24.837’ 25.335* 46.083® 46.083® 158,93 215,61 249 249 254 249 203 223 179 144 178 141 167 126 11.325.582 650® Verschil in 17.783.518® 166.468’ 60.701.904 568.221 341 137 (149) 63.518.311 594.585 358 143 (157) Gemiddeld l.« 0,«® O,8» l,57 5,i« 2/® i,2® 5,63 i 4,87 3,® 7,30 5,37 5, ®° 4,84 3,91 6, " 5,” I O,37 O,37 2,24 2,23 3,47 4,26 3,27 4,24 3,47 3“ i Aantal inwoners van ’s-Gravenhage per 31 Dee. I Baanlengte in km per 31 December Exploitatielengte in km per 31 December Constructielengte in km per 31 December. (Definitie Baanlengte etc. zie blz. 33). Vervoer. Aantal afgelegde mw. km 69 *84 1> 2,38 450.465 78,226 105.9’® 161,330 443.365 78,744 106,828 158,844 3,20 5,10 2,24 H Gemiddeld f 5.764.841,52 f 6.021.598,48 169.733,53 f 5.934.575,05 f 6.197.068,96 Totaal aantal afgelegde w. km Af gelegde w. km per Exploitatie km. Aantal reizigers (excl. abonné’s), totaal per Expl. km 100 wkm inwoner. reizen (Idem incl. autobussen) Aantal reizigers (incl. abonné’s), totaal per Expl. km 100 wkm inwoner in dienst per dag in dienst per dag Totaal Opbrengst per dagkm exploitatielengte dagkm baanlengte Stroomverbruik. Aantal kWh voor tractie Specifiek stroomverbruik in Wh per herleide w. km Wagenpark. Motorwagens aanwezig op 1 Januari 31 December Aanhangwagens 1 Januari 31 December WINTERSEIZOEN. Maximum aantal motorwagens aanhangwagens motorwagens aanhangwagens ZOMERSEIZOEN. Maximum aantal motorwagens aanhangwagens motorwagens aanhangwagens Per motorwagen en jaar afgelegde km Gemiddeld volgens wagenpark op 1 Januari 31 December Per aanhangwagen en jaar afgelegde km Gemiddeld volgens wagenpark op 1 Januari 31 December. Per motorwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende motorwagen Per aanhangwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende aanhangwagen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 615