26 33 Bedrjjfsstatistiek Tramweg Den Haag—WassenaarLeiden. J J 1931. 1930. f 1 Januari J? 3,85 2836 3,31 293 Gemiddeld per dienstdoende aanhangwagen 1768 1884 '1 Baanlengte: de op 31 December met sporen belegde straat- en weglengte, enkelspoor, incl. sporen in mede- JJ >1 n 51 51 15 47.335s 47.3355 57.358s 69.650 17 14 10 10 46.325s 50.9582 15 26 9 8 14 17 9 7 54.517 54.517 17 17 11 10 6,25 I.11 2,18 7,H 17,85 9,09 15 25 9 7 15 25 9 8 3,95 7,59 4,25 4,24 4,24 5,21 7," O.84 O,84 3,95 3,94 3,81 3,85 3,® 4,78 975.099s 473.355' 1.448.4547 72.702s 2.701.929 135.619 187 3.178.559 159.542 219 926.788s 509.582 1.436.370s 72.096' 2.786.792 139.878 194 3.305.859 165.932 230 13.024 70.812 19,921 19 923 37,6,7 13.835 71.598 19 923 19,927 37,817 450.512,04 44.649,08 f 495ÏÏ6ÏJÏÏ 68,09 68,09 f 432.725,10 41.394,84 f 474.119,94 65,20 65,20 Gemiddeld Gemiddeld 6,18 Gemiddeld volgens wagenpark op 31 December Per motorwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende motorwagen Per aanhangwagen en dag afgelegde km in dienst per dag in dienst per dag 5,21 27,76 I Verschil in gebruik, excl. rangeer- en verbindingssporen. 2) Exploitatieiengtede som der exploitatielengten van alle lijnen op 31 December, voor iedere lyn genomen de lengte heen en terug gedeeld door 2, excl. rangeer- en verbindingssporen. 3) Constructielengte: het aantal km spoor op 31 December, incl. rangeer- en verbindingssporen, excl. sporen in medegebruik van andere groep of van vreemde maatschappijen. 4- 7,14 47,06 Totaal Opbrengst per dag-km exploitatieiengte dag-km baanlengte Wagenpark. Motorwagens aanwezig op 31 December Aanhangwagens 1 Januari 31 December WINTERSEIZOEN. Maximum aantal motorwagens aanhangwagens motorwagens aanhangwagens ZOMERSEIZOEN. Maximum aantal motorwagens aanhangwagens motorwagens aanhangwagens Per motorwagen en jaar afgelegde km Gemiddeld volgens wagenpark op 1 Januari 31 December Per aanhangwagen en jaar afgelegde km 1 Januari Aantal inwoners van Wassenaar op 31 December Leiden 31 Baanlengte in km per 31 December Exploitatieiengte2) in km per 31 December Constructielengte3) in km per 31 December Vervoer. Aantal afgelegde mw. km v aw. Totaal aantal afgelegde w. km Afgelegde w. km per Exploitatie km Aantal reizigers (excl. abonné’s), totaal per Expl. km 100 wkm Aantal reizigers (inel. abonné’s), totaal per Expl. km 100 wkm Opbrengst personenvervoer. Betalende reizigers Abonnementen, enz

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 618