26 26 •J 35 34 Overzicht van het vervoer p i gedurende het jaar 1931. Opbrengst Lij- L IJ N E N. Totaal. nen. f f n n n I1. ’s-Gravenhage—Delft I2. ’s-GravenhageLeiden 296,— n 37.042 5.350,27s 57.420, 12,600 23.04 5.378£ls 237,2 0,094 4,35 W. 1931. 1930. f f f 6.573.594,87 Totale opbrengst 11 II Opbrengst jaarabonnementen Opbrengst brievenbestellers Opbrengst dagkaarten Opbrengst lijn- en netkaarten Opbrengst schoolkaarten Opbrengst abonnementen Opbrengst vervoerde reizigers Lengte in km heen en terug. 6,600 13,700 9,600 8,600 10,600 9.791.57 25.478,87 17.706,95 78.884,62 59.258,74 Aantal gereden wagen- kilometers. II II II II 9.770,74 23.504,24 17.550,30 80.408,16 60.373,55 Aantal vervoerde passagiers (exel. Abonné's 11 11 11 11 11 11 11 11 11 II 11 11 11 11 tl 11 11 tl per wagen km per dag km Exploi- tatie- coëffi- cient. 1'. I'. I2. I2. II II II 11 882.558,2 1.044.611,2 1.731.859,1 502.636,7 769.404,5 856.747,3 996.502,4 1.489.865,- 1.194.976,4 1.541.824,6 1.292.684,4 1.764.111,6 786.429,8 861.329,7 111.459,8 636.336,2 947.799,2 17.411.136.1 17.770.255,- II abonnemen ten. K. L. M. N. P. R. S. T. lijnkaarten. II II 11 I! II II tl II n ii ii it ti tl li li tl n f 127.565,31 132.522,23 80,- 80,1 66,2 82,6 81,5 63,9 76,9 72,2 70.5 80,4 63,5 62,6 78,4 82,- 125,8 87,6 91,9 74,- 71,2 1.805.283.3 1.628.357,4 1.446.664.5 1.433.627,9 5.152.439 5.157.953 2.701.929 2.786.792 69.202 1.509.414 426.939 6.252 1.691.570 1.400.938 3.167 999-935 6.107.417 5.257.410 257.450 251.151 251.451,14s 349.704,89s 595.408,82s 180.785,56s 244.477,35 323.298,85 347.994,67 498.794,81 423.314,81s 457.562,92s 464.971,52s 641.333,92 271.290,52s 264.964,94 23.095,05 185.877,65s 240.514,05s 5.764.841,52 6.021.598,48 6.392,69 9.203,40 9.351,63 4.891,58 7.397,03 7.039,09 8.142,25 8.198,63 8.173,61 9.919,22 9.305,94 8.948,— 8.170,30 7.993,53 648,68 6.442,57 7.347,16 644.252,03 646.432,97 432.725,10s 450.512,04s f 133,93 127,68 229,24 124,74 112,45 154,42 143,71 203,25 173,48 154,36 167,19 238,13 105,52 „112.12 60,09 98,03 112.37 f 151,28 157,24 2.498.129 3.459.924 5.919.747 1.7 84.561 2.435.163 3.195.270 3.464.188 4.95 7.368 4.204.622 4.5 30.74S 4.6 59.265 6.3 7 7.565 2.686.422 2.634.353 231.127 1.846.809 2.399.777_ 57.285.039 60.701.904 49.551.58 48.793,63 40.062.59 42.422,25s 63,1 56,2 78,9 72,3 69.900,- 576.187,- 219.587,- 6.477,- 509.797,- 497.623,- 2.466,- 441.698,- 2.323.735,- 1.864.234,- 153.654,- 152.942,- 22,130 20,830 39,846 39,846 693.803,61 695.226,60 472.787,69s 492.934,30 10.473 15,526 13,218 8,213 12.449 11,886 13,776 13,382 13,220 16,750 15,630 15,019 15,538 13,468 0,384 0,427 0,327 0,344 P. R. S. T. 113,— 1.493,— 183^— 1.031,50 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 20. 21. 3.664,— 706,— 6.998,— 995,50 2.592,50 2.211,50 1.955,— 2.413,— 1.705,82 1.084,— 1.714,— 1.600,— 1.601,80 1.234,60 9,- 901,— 4,369,50 f 35.755.22 34.875,80 0,115 0,275 0,221 0,116 0,343 0,296 0,321 0,241 f 0,278 0,294 0,153 0,150 13,200 62,300 54,300 5.800 5,800 225,1 93,7 116,7 222,3 75,2 87,3 145,8 106,9 93,- 85,5 145,3 167,1 10,759 12,083 211.390 i 213,483 au het ver voer der irige kolom. 174,02 183.15 65,09 67.86 Totaal 1931 Totaal 1930 Intercommunale 1 ij non: S Totaal 1931 Totaal 1930 S Totaal 1931 1 Totaal 1930 599,20 6.031,16 4.187,13 126,57 3.762,56 4.623,30 5.353*80 f 24.683,72 21.932,96 217.80 148,05 ji f 3116.50 2.276,— f 191.606,99 6.546.255,32 f 6.737.862,31 f 191.120,75 6.382.474,12 - SB- s» 08 ce X cc 7.413,56 152.490,03s 42.882,92s 625,— 170.995,37 141.460,22s 791,75 200.973,73s 617.632,60 524.656,84 23.265,65 22.830,95 f 261.507,83s 359.614,29s 611.758,45s 186 672,64s 254.466,88 332.549,44 358.091,92 509.406,44 433.194,24s 22,48 62,99 27,72 6,38 111,46 76,05 4,73 46,29 60,21 f 62,04 22,19 21,71 f 0,296 0,344 0,353 0,371 0,331 0,388 0,359 0,342 0,363 468.566,14s 0,304 475.991,46s) 0,368 0,370 0,357 0,318 0,213 0,304 0,266 f 0.340 0,348 Eleetrisehe Tramlijnen. Stadsljjnen: 1. FrankenslagStaatsspoor 2. BroekslootKoninginnegracht. 3. KwartellaanStaatsspoor 4. Holl. Spoor—Stuyvesantplein 5. Pioenweg—Prinsessegracht 6. RegentesselaanStuyvesantplein. 7. ValkenboschpleinHalte Z. H. E. S. M 8. Holl. Spoor—Promenade—Kurhaus 9. Wittebrug 10. Stuwstraat—Duivelandschestraat 11. Holl. SpoorZeerust 12. Nieboerweg—Staatsspoor 13. Zuiderpark—Leidscheweg 14. Kurhaus—Zuiderpark 15. Stuyvesantplein 18/714/9 20. Pioenweg—Kerkplein 21SportlaanStaatsspoor 651.881,92 281.062,62s 274.193,07 23.752,73 193.221,22s 252.230,71s f 5.928.162.05 „6.188.996,51 8.012,76 158.634,19s 48.563,05s 751,57 174.940,93 147.115,02s 791,75 106.623,53s f 645.432,82 548.865,80 23.483,45 22.979,— Autobuslh’nen K. Jonckbloedplein-Torenstraat, vanaf 15/9 L. Kamperfoeiieplein—Harstenhoekplein M. ValkenboschpleinKijkduin N. LoosduinenKijkduin 12/71/9 Gooilaan—Plein WaalsdorperwegHoll. Spoor PleinScheveningen (luxe bus) 1/8—1/9 van Alkemadelaan—Wouwermanstraat Totaal 1931 Totaal 1930 a. y. S Totaal 1931 Stadslfln te Delft Totaal w;{() W. Autobusdienst naar Wassenaar vanaf 19/6 Totaal 1931

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 619