27 INHOUD VERSLAG TELEPHOONDIENST. Beheer Telephoonvoorwaarden Radio-distributie Personeel Gebouwen en terreinen Centraal-bureaux Installatie-afdeeling Werkplaatsen Kabelnet Installaties Toeneming- van de aansluitingen Aantal aansluitingen Particuliere lijnen Politie- en brandalarmeering Toestellen en nevenzaken Publieke telephoonstations Werken voor derden Storingendienst Radio-aansluitingen Gemeentelijke Tijdaanwijzing. 3 3 3 4 5 5 7 7 7 9 9 10 12 12 12 12 12 12 13 14 Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 623