27 5 W erklieden: In het centraal-bureau Koningin-Sophiestraat werd de groote Gebouwen en batterij-kamer door plaatsing van een scheidingswand in twee terreinen, ruimten gesplitst, waarvan de een als batterij-kamer voor een enkelvoudige batterij werd bestemd en de andere als bergruimte en fietsenbergplaats in gebruik werd genomen. Dit laatste was noodig in verband met het opheffen van de portiersdiensten in genoemd centraal-bureau. Een aanvang werd gemaakt met het verbouwen van de tim merwerkplaats in het telephoongebouw aan de Marnixstraat, alsmede met den bouw van een nieuwe garage, met uitbreiding der magazijnruimten, van de instrumentmakerswerkplaats en van een tweetal dienstwoningen. Een deel der verbouwingswerk zaamheden kwam in 1931 gereed, zoodat de afd. Buitendienst met bijbehoorende teekenafdeeling in logisch verband in nieuwe lo kalen ondergebracht kon worden. De vrijgekomen ruimten werden na verdere verbouwing in gebruik genomen door de afdeeling Gids en door den Radio dienst, terwijl door samenvoeging van lokalen een gemeenschap pelijk bureauvertrek voor de ingenieurs beschikbaar kwam. Een foto-copie- en een lichtdrukkamer werden ingericht. Het Storingenbureau werd met het Inlichtingenbureau in één lokaal ondergebracht als voorbereiding voor een algeheele reorganisatie van den Storingendienst. Bij het villapark „Marlot” werd een steenen kabelhuisje ge bouwd. Een proef werd genomen met publieke telefooncellen aan den openbaren weg, welke proef zeer goed geslaagd is. Aan den Strandboulevard werden 2 seizoencellen, aan de Geraniumstraat en de Zijdelaan 2 permanente cellen geplaatst. Op 5 Januari 1931 werd het 5-cijf er stelsel omgezet in het 6- Centraal- cijf er stelsel. Alle werkzaamheden verliepen zooals was vastge- bureaux, steld. Deze belangrijke systeemwijziging kwam door het initia- VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. 1931. 1931. 1931. 428 55 451 87 286 128 Totaal 259 Ttfdelijk. 1930. Los. 1930. 1 To Laai. 1930. Werkplaatsen Buitendienst Binnendienst Diversen. 38 106 74 41 30 19 71 8 12 6 34 12 24 3 18 10 80 131 179 61 35 117 100 34 38 2 42 5 97 122 160 49 Vast. 1930. I 1931. 64

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 626