27 8 728 147 168 56 175 84 98 Het aantal dubbeldraden tussehen de centraal-bureaux be droeg op 31 December 1931 6814, het aantal dubbeldraden met het Rijkstelephoonkantoor 1323 (waarvan respectievelijk 163 en 105 in gebruik waren voor particuliere lijnen), met het bureau Kievit 160 en met de kabelhuisjes 7378. Voor particuliere lijnen waren tevens in de rayons van de centraal-bureaux: Hofstraat 251, Marnixstraat 20, Kerklaan 6, Koningin-Sophiestraat 7, Bis- schopstraat 1 en Ulrumstraat 1 dubbeldraden in gebruik. Verder werden nog benut voor: batterij voeding 104, verreschrijflijnen 3, tijdaanwijzing 161, brandalarm 257, radio 524 en letterlijnen 66 dubbeldraden. Overzicht van de kabelhuisjes: Beeklaan Vaillantplein Sportlaan Statenlaan Aantal dubbeldraden tussehen kabelhuisjes: Van Valkenboschkade naar Beeklaan Paul-Krugerplein Sneeuwbalstraat Paul-Krugerplein Sneeuwbalstraat Tesselscheplein Totaal Op 31 December was practisch gesproken, het geheele net ondergrondsch. Evenals in vorige jaren was ook in 1931 de toe stand der kabelnetten bevredigend. Ernstige kabelstoringen deden zich niet voor. In het verslagjaar vervielen 18 opvoer- stellingen en 7 opvoerpalen, waaronder 1 houten paal. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. Aantal dubbeldraden op 31 December 1931. Uitgaand Inkomend. Totaal. Bezet. Vry. Reserve. 99 99 99 99 Beeklaan Sneeuwbalstraat Valkenboschkade Paul-Krugerplein Sportlaan Hendrik-Zwaardecroon- straat Vaillantplein Statenlaan Belgische plein Tesselscheplein Alberd.-Thjjmplein 1820 1029 728 973 658 1531 839 587 348 564 864 281 533 717 430 832 119 420 307 238 3227 1239 1540 1372 1232 424 270 522 467 70 32 5654 1260 812 1400 1148 168 56 13454 333 304 472 478 42 10 4464 503 238 406 203 56 14 3336 714 630 777 609 112 56 8106

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 629