27 9 222 698 463 97 110 4507 1062 2372 1062 2135 2135 324 1317 332 42 709 602 309 174 150 667 129 21 485 329 69 59 42 138 95 253 94 97 201 45 116 25 18 181 563 8 268 209 254 416 142 21 2027 49 29 9 Toeneming van de aansluitingen. 35 225 306 6 109 De toeneming is verdeeld als volgt: Aansluitingen voor rekening van de Gemeente anderen ten behoeve van publieke spreekgelegen- heden Dienstaansluitingen Vrije lijnen ten behoeve van het Rijk Op 31 December bedroeg het aantal geïnstalleerde lijnkiezer- Installaties, toestellen 1921 verdeeld over 360 installaties, d.i. een vermeerde ring in 1931 met 18 installaties en 93 toestellen. Het aantal volautomatische kantoorinstallaties, aangelegd in het verslag jaar, bedroeg 8 met 334 toestellen (Min. v. Financiën (Rijks-In- koopbureau), Rijkswaterstaat, Gem. Geneesk. en Gez.dienst, Duinwaterleiding, Gemeentewerken, Flatgebouw „Groenen- daal”, Flatgebouw „Willemspark” en N.V. Wm. H. Müller Co.), terwijl de bestaande installaties met 82 toestellen werden uit gebreid. Een installatie met 19 toestellen werd gesloopt. Op 31 December bedroeg het totaal aantal volautomatische kantoorinstallaties 68 met 3328 toestellen. In 1931 werden netto 552 installaties met 1368 serie-toestellen aangelegd, zoodat het totaal aantal serie-toestellen op 31 De cember bedroeg 6117 verdeeld over 2533 installaties. Overzicht der mutaties in de telephoonaansluitingen: Centraal-Bureau Hofstraat. J an-van-der- Heijdenstr. Marnixstraat Fuchsiastr. Ulrumstraat. Kerklaan Kon.-Sophie- straat Bisschopstr. Voorburg. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. 99 99 99 Tot stand gebracht. Opge heven. Netto- toeneming. Nummer- veranderingen By. i Af.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 630