"IF Sfl H 11 27 s s I s s 5 t> c 10 g 8 s 5 s •s 3 o S s *5 -S s ft 5 S u 4-1 *5 5 a e g s 04 Het aantal tot stand gebrachte aansluitingen was in het ver slagjaar 104 minder dan in 1930, het aantal opgeheven aanslui tingen 329 meer. De invloed van de wereldcrisis was daaraan niet vreemd. 4S .2 5 S :gl§ s a-3 S 11 ■S l-S-S-S c 5 SS' c o ta o e> h g .S 'S J 1-g g s VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. CO o 04 04 co CQ Tj< co >o iO Cl X co to Cl i-< Cl o Q 04 Cl co ‘g o i.O 04 co Cl co 1O 04 Cl GO CO co "cd o E-< 04 a cn CC <x o 00 o co” co Cl C£> Cl CO co CC 04 ft O r— r— 04 CO ft o CD a cö CS s 44» CS cS ~s xi 2 4-1 ”S N s o _o K S 3 o i 7d o rfi tli co T-i t- I -ï O co g CO j ft co X ■2 3 o ft fl o os Btó o <D CÖ CS ft O 42 CS OD s 03 bl a K -*> bc .s §"5 °o ft *0 ■s 55 cö I r b£ R 4^ ft (H cl <D rt) H gaj-^sg II Q a- C$ O o O 5 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 631