I 27 11 44406 Totaal Uit voorgaanden staat blijkt, dat op 31 December 1931 het totaal aantal aangesloten nummers 31969 bedroeg. Op deze 31969 aansluitingen waren 44406 toestellen verbonden, verdeeld als volgt: Gewone aansluitingen: Toestellen, waarvoor de vergoeding ingevolge het Tele- phoontarief begrepen is in het abonnement voor netaansluitingen Overige toestellen Publieke stations Schakelborden Dienstaansluitingen Het aantal aansluitingen en de toeneming in de laatste tien jaren blijkt uit het volgende staatje. 51,97 21,14 15,67 7,13 2,39 1,70 29613 14011 240 O 297 245 16180 16920 17610 18778 20115 22584 24518 27266 29834 31969 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1) 10 toestellen zijn tijdelijk ingenomen wegens buitendienststelling van publieke stations gedurende de wintermaanden. 2) Waarin begrepen ongeveer 850 aansluitingen, overgenomen te Voor burg en Rijswijk. 1153 740 690 1168 1337 2469 2) 1934 2748 2568 2135 De verbindingslijnen met het Rijkstelephoon- en Telegraaf kantoor zijn, voor zoover deze dienen voor interlocaal verkeer, niet in deze opgave begrepen. De indeeling der netaansluitingen in de abonnementsklassen was per 1 Januari 1932 als volgt: Klasse I II III IV V VI VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. 31 December van het jaar. Aantal aansluitingen. Toeneming van het aantal aansluitingen. 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 632