27 12 27624 29613 1989 703 3 944 52 1308 1837 46 Werken voor derden. Storingendienst. Publieke tele- phoonstations. Toestellen en nevenzaken. Politie- en brandalar- meering. Particuliere lijnen (w.o. letterljjnen). Onder particuliere lijnen worden in dit verslag verstaan de lijnen, die uitsluitend bestemd zijn voor telephonische gemeen schap tusschen de perceelen, welke door de betrokken lijnen zijn verbonden. Op 31 December was het onderhoud van 130 parti culiere lijnen tegen een vaste jaarlijksche vergoeding aan den Telephoondienst opgedragen. Het aantal politie-brand-alarmposten bedroeg op 31 De cember 1931 118, waarvan er 14 aanwezig waren in openbare gebouwen. Gedurende het winterseizoen zijn 2 posten te Scheve- ningen buiten dienst gesteld- Overzicht van het aantal abonnementen, gesloten voor toe stellen en nevenzaken, onderscheidenlijk op 31 December 1930 en 31 December 1931 (excl. toestellen en nevenzaken, geplaatst op dienstaansluitingen en publieke spreekgelegenheden) 14011 297 10442 1158 1267 1536 5202 4824 138 61 107 13308 300 9498 1210 1206 1429 6510 2987 184 Het aantal publieke telephoonstations bedroeg op 31 Decem ber 1931 254. In 1931 bedroeg het aantal locale gesprekken 502592 tegen 435557 in 1930. De vermeerdering bedroeg derhalve 67035 gesprekken. Gedurende 1931 werden 10658 werken voor derden uitgevoerd tegen 11364 in 1930. In het verslagjaar werd de gecentraliseerde storingendienst gewijzigd en gesplitst in een afdeeling voor storingmeldingen en storingopheffingdiensten per district. Ter besparing van tijd en voor het vastleggen der gegevens werden voor het verkeer Toestellen, waarvoor de ver goeding ingevolge het Tele- phoontarief begrepen is in het abonnement voor net- aansluitingen Overige toestellen, waarvoor abonnement betaald wordt Schakelborden Extra-schellen Omschakelaars ├╝itschakelaars Tweede-telephonen Stopcontacten 3-polig 5 Relaiskasten VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. Verschil. Meer. Minder. Op 31 Dec. 1930. Op 31 Dec. 1931.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 633