27 13 264 572 308 457 15706 7621 10807 6401 Overzicht der radio-aansluitingen: 381 4 59 41 5 16 168 34 1 53 5721 118 703 197 1012 129 2001 372 6102 202 119 744 2169 15 Totaal 1065 145 Afzonderlijke radio- aansluitingen Aansluitingen door middel v. telephoon- aansluitingen In de centrale inrichting In de toestellen In de binnen- en buiten leidingen 3493 6857 2371 3766 Radio-aanslui tingen. 3795 11339 I 406 2365 4948 Voegt men hierbij het aantal gevallen, waarin storingen werden gemeld, doch de aansluiting in orde werd bevonden, dan komt men tot 40535 26475 67010 storingmeldingen. Het percentage gestoorde aansluitingen bedroeg gemiddeld per dag 0,359. De verhouding van dit cijfer tot het overeenkomstige in vo rige jaren blijkt uit den volgenden staat. 1178 I 1237 tusschen de bureaux verreschrijvers geïnstalleerd. De verkregen resultaten zijn alleszins bevredigend. Een verdere reorganisatie en samenvoeging van de afdeeling voor storingmeldingen en den Inlichtingendienst werd voorbereid. In 1931 bedroeg het aantal storingen 40535, verdeeld als volgt: VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. 1929. 1928. 1930. 1931. 1927. 1926. 0,359 0,364 0,416 0,395 0,353 0,343 Centrale-inrichtingen Totaal. 11 Gemiddeld percentage per dag gestoord Hof straat. Ulrum- straat. Kerk- laan. Bis- schop- straat. Voor burg. J.-v.-d.- Heü- den- straat. Mar- nix- straat. Fuch- sia- straat. C.-B. Hofstraat. C.-B. Marnix- straat. C.-B. Kon.-So- phiestraat. Kon.- Sophie- straat. C.-B. Kerklaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 634