27 14 - Op deze aansluitingen bevonden zich op 31 December 1931: 6058 radiokastjes, 187 tweepolige stopcontacten en 37 kastjes met translatoren. Het aantal radio-aansluitingen en de toeneming blijkt uit het volgende staatje: De Directeur, H. W. SNIJDERS. 907 2805 3675 4628 5513 6102 1 November 1926 31 December 1926 1927 1928 1929 1930 1931 Gemeentelijke Op 31 December 1931 bedroeg het aantal aansluitingen voor Tijdaanwijzing, tijdaanwijzing behalve die voor straatuurwerken 153, waarop waren verbonden: 323 uurwerken der Gemeentelijke Tijdaanwijzing, 234 uur werken, eigendom van geabonneerden, 4 signaalklokken en 14 torenuurwerken 2), waarvan 6 uurwerken eigendom van ge abonneerden. Het aantal straatuurwerken bedroeg 68, nl.: 15 uurwerken met 1 wijzerplaat en 53 uurwerken met 2 wijzer platen. De Gemeentelijke Tijdaanwijzing bleef belast met het onder houd van de 3 mechanische uurwerken, aanwezig in de Klooster kerk, het gebouw van de Brandweer (Laan Copes-van-Catten- burch) en de Ned. Herv. Kerk in Loosduinen. De verschillen, waargenomen tusschen de Gemeentelijke Tijdaanwijzing en het Parijsche tijdsein, bedroegen evenals vroeger slechts enkele secunden. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. Aantal. Toeneming. 907 1898 870 953 885 589 1) Datum van inbedrijfstelling der radio-distributie. 2) Deze uurwerken bevinden zich respectievelijk in de torens van: het fabrieksgebouw der Firma Van Hejjst Zonen, Cruquiuskade Nr. 6, de St.-Jacobskerk en van de kerken aan de Bezuidenhoutscheweg, Elandstraat, Fahrenheitstraat, Jonathanstraat, Jurriaan-Kokstraat, Kempstraat, Laan v. Meerdervoort, Van-Limburg-Stirumstraat, Loosduinschekade, Reitszstraat, De-Riemerstraat en Wenckenbaehstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 635