27 15 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. Rekening van den Gemeentelijken Telephoondienst over 1931. Omtrent de rekening van den Gemeentelijken Telephoon dienst over 1931 hebben Burgemeester en Wethouders de eer het volgende op te merken. Het voordeelig saldo, dat over 1930 f 633.573,74 bedroeg, be draagt over 1931 f 652.537,97 (f 48.462,03 minder dan geraamd), dat is f 18.964,23 of bijna 3 meer. De baten zijn, vergeleken met 1930 rond f 19.100,of bijna ’/2 meer. Voornamelijk brachten meer op: Art. I „Opbrengst van abonnementen” rond f 173.700,of bijna 5 meer; Art. II „Opbrengst van publieke spreekgelegenheden” rond f 8.900, of ruim 22 meer, ten gevolge van de verdere uitbreiding van het aantal publieke spreekgelegenheden; daarentegen bracht Art. III „Opbrengst van werken voor derden” rond f 168.500, of bijna 45 minder op in verband met het kleiner aantal telephooninstallaties, dat moest worden aangelegd. De lasten bedroegen rond f 100,— meer. In hoofdzaak eisch- ten meer: Art. II „Kosten van den Storingendienst enz.” rond f 1.800,of bijna 2 meer; Art. V „Onderhoudskosten” rond f 19.400,of ruim 5 meer (dat de vermeerdering zoo hoog is, niettegenstaande verscheidene posten onderh. geb. Marnix- straat zelfs aanzienlijk minder bedroegen dan in 1930, is voornamelijk veroorzaakt door de indienststelling der centrale- inrichtingen Hofstraat II en Marnixstraat II en bijzondere werken aan de centrale-inrichting Kon.-Sophiestraat)Art. VII „Renten” rond f 55.300,of bijna 11 meer; Art. VIII „Af schrijvingen” rond f 131.700,of ruim 16 meer; Art. X. „Uit- keeringen aan de Gemeente” rond f 6.300,— of bijna 3 meer. Daarentegen eischten minder: Art. I „Kosten van bediening” rond f 8.200,of 100 minder, hetgeen verband houdt met de volledige opheffing der bediening; Art. III „Kosten van werken voor derden” rond f 123.100,of ruim 45 minder, in ver band met het kleiner aantal telephooninstallaties, dat moest worden aangelegd; Art. IV „Kosten van den telephoongids” rond f 10.300,of ruim 15 minder, ten gevolge van wijziging VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 636