27 16 Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage, BOSCH VAN ROSENTHAL. De Secretaris, TER PELKWIJK. zoowel in den druk als in het formaat van den gids; Art. VI „Algemeene onkosten” rond f 76.800,of ruim 7 minder, hetgeen verband houdt met het overbrengen van een deel van de salarissen en van het aandeel in de storting der Gemeente in het Pensioenfonds als toezichtloon naar Uitbreiding (Kapi- taaldienst). Het aantal telephoonaansluitingen is toegenomen met 2135 en bedroeg op 31 December 1931 31969. Het kapitaal vermeerderde door uitbreiding met f 1.399.974,28 en verminderde door aflossing met f 953.291,88. Wat de rekening van de Gemeentelijke Tijdaanwijzing over 1931 aangaat zij opgemerkt, dat het voordeelig saldo f 1.745,55 bedraagt tegenover f 2.333,05 over 1930. De baten zijn, vergeleken met 1930, rond f 2.900,of ruim 8 meer en de lasten rond f 3.400,of bijna 11 meer. Het aantal aansluitingen bedraagt 221, waarbij inbegrepen 68 straatuurwerken. Het kapitaal vermeerderde door uitbreiding met f 4.173,90 en verminderde door aflossing met f 7.085,72. VEKSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 637