27 17 ADMINISTRATIEF EN FINANCIEEL VERSLAG. INHOUD. 30—31 IV. 32—34 VI. 48—51 IX. 50—51 36—39 38—39 40—47 18—19 20—28 I. Bedrijf srekening II. Specificatie van de bedrijfsrekening III. Bedrijfsrekening der Gemeentelijke Tijdaan wijzing Specificatie van de bedrijfsrekening der Ge meentelijke Tijdaanwijzing V. Verantwoording der buitengewone ontvangsten en uitgaven Verlies- en Winstrekening VII. Balans per 31 December 1931 VIII. Beknopte inventaris van de tegenover het lee- ningskapitaal staande activa per 31 December 1931 met overzicht van de kosten van aanleg en de daarop toegepaste afschrijvingen Beknopte inventaris van de tegenover het lee- ningskapitaal staande activa der Gemeente lijke Tijdaanwijzing per 31 December 1931 met overzicht van de kosten van aanleg en de daarop toegepaste afschrijvingen VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPH00NDIENST. Bladz. Volg, nummer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 638