27 20 VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. Specificatie van de Bedrijfsrekening. II. 1930. BATEN. Begroot. f 3.478.497,— f 3.770.350,— f 3.652.229,67 f 39.803,28 f f 33.000 48.711,93 f 235.000,— f 206.112,21 f f f f 101.596 80.000,— f 11.897,55 f 15.000,— f 9.873,64 r> Vf n 39.000 3.000,— 38.000,— Art. II. Opbrengst van gesprek ken in publieke spreekgele- genheden 51.926,— 3.600,— 46.070,— 1931. Werkelijk. n n f Art. III. Opbrengst van werken voor derden 44.698,— 4.213,50 52.182,— f 101.093,50 Art. V. Rente van kasgeld, disconto enz. Rente van gelden, gedeponeerd bij de Haagsche Commissie- bank enz 374.653,53^ f Art. I. Opbrengst van abon nementen Art. IV. Opbrengst van den telephoongids. 1. Extra-vermeldingen 2. Verkoop van gidsen 3. Advertentiën

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 640