27 21 VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. 1930. BATEN. Begroot. f 4.094,13 f 3.881,12 f 3.850,— 2. 18.365,— 18.500,— 19.110,— n 5.500,— 6.000,— 5.500,— n n 59.406,74 54.323,09 52.000,— Y) r 428,29 258,06 n n 9.150,— r> f 97.226,23 f 92.595,25 f 89.000,— n w 4.167,50 3.367,73 n 423,47 389,54 3 010,— 6 444,97 129,62 522,22 1931. Werkelijk. Art. VI. Bijzondere inkomsten. 1. Vergoeding voor gebruik van dienstwoning enz. Vergoeding van administra tieve kosten ingevolge art. 40 sub. 6 der Telephoonvoor waarden 3. Aandeel van de Tijdaanwij zing in de algemeene on kosten 4. Verhaal van bijdragen voor Weduwen- en Weezenpen- sioen, ingevolge art. 36 der Pensioenwet 1922, Stbl. 240 5. Inhouding van premiën voor ziekteverzekering 6. Diversen a. Verkoop van oude kisten b. Vervallen restitutiën c. Vergoeding voor het ont stoppen van aansluitingen d. Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 641