27 22 VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. 1930. LASTEN. Begroot. f f f 1.671,03 8.241,21 f f f f n 2.700,— 2.594,44 1.681,97 n 100,— 27,98 n 2.030,66 f f 160.000,— f 273.328,85 f 150.188,81 f f f f f 56.855,89 h n n n Y) 9.900,— 56.900,— f 67.114,24 i f n ■n n r> f Art. IV. Kosten van den Tele- phoongids. 1. Zetten, drukken, binden enz. 2. Papier 3. Bezorgloon 40.953,85 53.353,68 f 40.395,37 13.395,47 3.065,05 56.855,89 42.849,46 54.076,02 5.911,67 50,99 607,52 40.850,— 60.000,— n f 100.666,09 48.646,98 15.542,26 2.925,— f 67.114,24 Verhoogd by besluit van den Gemeenteraad d.d. 27 Juni 1932, Bijlage Nr. 343. 44.000,— 3.000,— f 47.000,— 43,15 1.928,75 98.873,87 I 1931. Werkelijk. 2.200,— I 150,— f 106.000,— Art. III. Kosten van werken voor derden Art. I. Kosten van bediening. 1. Jaarwedden toezichtvoerend personeel en telephonisten. 2. Salarissen reserve-telepho- nisten 3. Vergoeding extra-werk. 4. Koffie, thee, melk enz. 5 Diversen Art II. Kosten van den sto ringendienst enz. 1. Jaarwedden 2. Loonen 3. Automobiel- en motorrijwiel- onkosten 4. Verzekering automobielen tegen wettelijke aansprake lijkheid 5. Huur en belasting voor rij wielen 6. Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 642