27 23 VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. 1930. LASTEN. f f f 14.000,— n ■f) r> f 391.958,04 f 389.000,— 3000,— f 391.958,04 f 372.593,34 f 314.554,37 f 373.127,32 2 215.248,39 f517.985,10 f 576.242,63 f 588.375,71 Transporteer en •n n jj v n n n n n n v n n n n 15.314,78 6.102,98 f 75.780,32 21.587,45 n w w T n n n 10.647,65 7.242,87 1.565,07 8.184,44 1.011,37 2.673,91 305,36 205,74 254,22 136,03 30,50 205,24 15.585,47 3.505,95 6.385,65 96.120,41 151.747,54 13.302,45 2.259,01 169,37 1.516,18 467,35 17.632,88 13.996,43 3.009,26 7.606,54 113.173,64 188.241,89 10.186,95 3.284,88 14.000,— 7.000,— 300,— 2.752,55 32.967,63 2.563,34 2.252,18 1.270,02 198,01 299,61 69,15 67,72 43,11 2.000,— 700,— 16.000,— 28,83 904,54 732,78 18.329,90 f 392.000,— Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 27 Juni 1932, Bijlage Nr. 343 •n n n f 372.593,34 15.000,— 8.000,— 7.000,— 107.000,— 185.000,— 9.000, - 4.000,— Ten laste van Uitbreiding (Kapitaaldienst) werd gebracht n n n n Art. VI. Algemeene onkosten. 1. Jaarwedden directie en techn.dienst Jaarwedden administratieve dienst Art. V. Onderhoudskosten. 1. Ondergrondseh net 2. Bovengrondseh net 3. Binnenleiding 4. Toestellen 5. Centrale-inriehtingen 6. Machines en accumulatoren 7. Meubilair 8. Gebouwen: a. Hofstraat b. Marnixstraat c. Kerklaan d. Koningin-Sophiestraat e. Dibbetsstraat f. Jan-v.-d.-Heijdenstraat g. Fuchsiastraat h. Voorburg i. Bisschopstraat j. Ulrumstraat k. Hekwerk enz. De-Per- poncherstraat 9. Wagens en ladders 10. Kantoormachines 11. Gereedschappen 12. Verandering van boven- in ondergrondsche aansluitin gen 13. Radio-distributie 14. Diversen 203.430,73 2) 1931. Begroot. Werkelijk. f 576.242,63

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 643