27 24 VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. 1930. LASTEN. Begroot. f 588.375,71 f 517.985,10 Transport f 576.242,63 p p 2.423,14 3.000,— 3.617,71 n 7. 3.500,13 5.810,— 5.809,89 p p 8. 7.305,58 5.000,— 1.888,39 n 9. 143.402,54 140.083,64') 136.000,— n 10. 3.235,79 3.971,38 2.600,— n n 11. 520, - 1.925,73 jï 12. 9.897,19 9.450,23 9.000,— n 17. 3.971,95 20. 4.482,57 4.440,08 4.500,— n p n 23.000,— Transporteeren f 904.602,63 f 855.895,78 Uitbreiding (Kapitaaldienst) werd gebracht f 19.815,56 n r> p p n n n p 150,— 1.800,— n p p n n p p n p p p n p n p p n n 2.100,— 24.000,— 1.000,— 4.000,— 15.500,— 350,— 2.950,— 100,— n n p 18. 19. 3. 4. 5. 6. 16.736,80 382,41 164,59 1.533,— p n n p p n p p 2 562,96 10.792,35 1.803,85 3.251,84 179,77 16.308,30 274,60 10.415,47 33.365,02 51.085,49 157,22 1.642,03 1.982,50 28.746,63 474,64 3.485,79 1.865,50 25.247,84 327,05 4.193,30 13.634,24 27.028,74 51.865,51 4.146,60 160,— 9.500,— 29.000,— 49.000,— 13. 14. 15. 16. a. b. c. d. e. V ergoeding voor extra-werk Ziekengelden werklieden Verlofgelden werklieden Kleedinggelden voor werk lieden en beambten Bedragen in het fonds voor ongevallen-risico Premiën ingevolge de In validiteitswet Aandeel in de storting der Gemeente in het Pensioen fonds Bijdragen voor inkoop van pensioenen Premiën voor ziekteverzeke- 2.574,21 10.366,27 2.030,27 3.423,31 260,99 f 929.083,28 1931. Werkelijk. Ten laste van ring Premiën voor werkvrouwen pensioen Pensioenen en wachtgelden Reis- en verblijfkosten Tramgelden Automobiel- en motorrywie onkosten Verzekering automobiele tegen wettel, aansprakel. Huur en belasting rijwielen Vrachten, porti en tele grammen Advertentiekosten 21. Druk-en bindwerk, kantoor teeken- en kantoormachine behoeften 22. Boeken en tijdschriften 23. Grond-, dyk- en polder lasten 24. Verwarming gebouwen Hofstraat Marnixstraat Kerklaan Koningin-Sophiestraat J an-v.-d.-Heij denstraat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 644