27 26 I 2.586,28 423,06 57,61 88,20 3.483,75 4.360,98 4.520,76 2.779,89 91,50 715,67 3.000,— 200,— 150,— 500,— 2.200,— 1.700,— 13.776,98 7.624,25 1.076,50 3.367,69 517,64 134,20 125,— 2.600,96 1.203,70 1.251,60 970,80 534,31 50,— 466,08 830,57 173,78 218,60 310,38 413,93 554,63 96,— 2.674,50 17.989^37 f 1.077.000,— 1.700,— 16.607,37 7.812,83 1.041,55 1.071,04 873,02 1.178,28 539,07 462,70 598,11 1.870,18 156,93 222,— 565,57 258,32 526,61 f. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. 1930. LASTEN. Begroot. f 922.468,24 2.845,20 3.163,64 w y e. 20.000,— y y enz r> y n fl.076.269,31 n n y n Y y n n n y y r> Y) y n y n y Y Y n Y n 108,— 25.000,— 1.700,— 14.500,— 8.000,— y n y Y n Y Y n Y Y 7.258,85 11.989,14 Y Y Y Y y Y Y Y Y Y Y n 1.400,— 350,— 250,— .300,— 300,— 800,— O- h. i. a. b. c. d. 5.698,37 11.311,34 fl.076.269,31 Y n f 999.471,15 Y f 999.471,15 Verlaagd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 27 Juni 1932, Bijlage Nr. 343. 1931. Werkelijk. 4 322,22 i 4.415,76 2.967,03 35.100,— f 1,041 900,— f 1.004.037,29 j f 980.252,63 I Transport 32. Electrische stroom voor het bedrijf: Centrale Hofstraat. Marnixstraat Kerklaan. Koningin- Sophiestraat J.-v.-d.-Heijden- straat Fuehsiastraat Bissehopstraat Voorburg ülrumstraat. Werkplaatsen Marnixstr. 33. Recognitiën enz 34 Representatiekosten 35. Zegel- en legesgelden 36. Vervolgingskosten 37. Schadevergoedingen 38. Gasverbruik 39. Huishoudelijke benoodigd- heden en waschgeld 40. Huur brandleidingen 41. Verbandmiddelen enz. 42. Verhuiskosten 43. Dienstaansluitingen 44. Roepstroom voor schakel borden 45. Bijzondere verliezen 46. Vergoeding winstderving Loosduinen 47. Radio-onkosten 48. Vacantiebijslag 49. Baden Werklieden 50. Vervanging toestellen door toest. met nummerschijf enz. 51. Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 646