27 27 VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. 1930. LASTEN. Art. VII. Renten. f 511.886,52 f 511.886,52 Art. VIII. Afschrijvingen. f f n n 168,34 2.002,66 168,34 n n 563,18 1.013,84s V 240,46 190,46 187,61 442,68 377,21 361,96 n v 466.755,08 n 30.360,63 f 885.561,36 f 903.917,37 3.200,— f 567.200,— ■n f 567.196,07 n n n n n Y) n n Y> n V) 1. Aan de Gemeente voor: Geleend kapitaal Voorschot kasgeld 2. Aan leveranciers enz. 135.207,64 18.000,68 8.683,81 143.822,25 33.405,99 729,85 5 444,91 8.347,37 161.049,36 35,906,17 412,38 5.694,90 n Y) n n n Y> 7.877,87 s 162.700,89 s 33.766,94 368,67 5.590,32 134.785,89 7.907,89 115.176,84 10.620,98 62.809^34 75.887,54 6.727,17 7.339,42 12.219,57 155.698,88 9.924,41 129.994,61 11.418,75 4.326,39 67.519,71 93.772,09 8.651,53 9.131,86 29.169,55 f 562.813,52 1.186’48 f 564.000,— Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 27 Juni 1932, Bijlage Nr. 343. 1. Gebouwen 2d. Ketels 2b. Buizen, radiatoren enz. 3. Electrische licht- en kracht- installatiën 4a. Kabels met toebehooren 4b. Aansluitkabels met toebe hooren t/m. 1928 5. Telephoontorens, stellingen en Mannesmannpalen 6. Isolatoren, hang- en bevesti- gingswerk (geplaatst na 1910) 7. Houten palen (geplaatst na 1910) 8. Telephoontoestellen (ge plaatst na 1910) 9. Radio-toestellen 10. Centrale-inrichtingen: Hofstraat Jan-v.-d.-Heijdenstraat Marnixstraat Fuchsiastraat Ulrumstraat Kerklaan Koningin-Sophiestraat Bisschopstraat Voorburg 11. Radio-centrale-inrichtingen Transport eer en f 782.338,695 f 510.717,25 1.106,25 63,02 1931. Begroot. Werkelijk. f 563.749,83 875,- 2.571,24 f 567.196,07 158.536,98 17.083,83 156.640,09 16.631,64

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 647