27 28 VEBSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. 1930. LASTEN. Begroot. f 885.561,36 f 782.338,69s Transport f 903.917,37 413,82 233,75 146,26 n 7.656,09 7.971,46 8.626,07 5 9.328,08 6.965,30 8.455,45 n 823,36 805,75 949,44 T> f 953.041,88 f 3.246,76 f 2.500,— 4.427,78 f 2.000,— T) f 3.246,76 f 4.500,— 4.427,78 gebruik voor f Art. XI. Onvoorziene uitgaven. f 807,49 f n n n J f 821.298,77 17.000,— f 953.042,51 w n n 1. Vergoeding ondergrond 2. Vergoeding voor beheer 815,49 11.633,93s 2.757,82 7.911,87 2.452,21 15.928,47 1.877,99 11.159,81 1.973,50 10.719,18s f 12. Electrische machines (aan geschaft na 1915) 13. Accumulatoren (aange- sehaft na 1916) 14. Meubilair 15. Werktuigen en instrumen ten (aangeschaft na 1915) 16. Automobielen en motorrij wielen met toebehooren 17. Wagens met toebehooren (aangeschaft na 1910) 18. Kantoormachines (aange schaft na 1910) 19. Netaansluitingen w f 821.298,77 f 224.903,50 14.000,— f 238.903,50 1931. Werkelijk. 2.548,75 16.411,87 f 936.042,51 f 225.000,— 14.000,- f 232.616,— i f 239.000,— f 953.041,88 Art. IX. Oninbare posten. Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 27 Juni 1932, Bijl. Nr. 343 Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad, d.d. 27 Juni 1932, Bijlage Nr. 343 f 218.616,— 14.000,— Art. X. Uitkeeringen aan de Gemeente.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 648