27 32 I f I f 25.842,— VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. 1930. BATEN. Begroot. 6.667,25 f 6.700,— f 7.199,99 300,— 6.667,25 f 7.000,— 7.199,99 21.992,— f 21.238,08 4.067,30 f 25.305,38 f 3.001,10 Memorie f 4.608,95 f 4.600,— f f f 3.001,10 4.600,— 4.608,95 f Memorie f Art. V. Bijzondere inkomsten f 50,— Memorie f 45,- Art. III. Opbrengst van werken voor derden Art. IV. Rente van kasgeld, disconto enz IV. Specificatie van de Bedrjjfsrekening der Gemeentelijke Tijdaan wijzing. n f Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 27 Juni 1932, Bijlage Nr. 343 1931. Werkelijk. Art. II. Vergoeding van de kosten der openbare tijdaan wijzing. 1. Abonnementen voor open bare tijdaanwijzing 2. Restitutie der kosten van verlichting ten behoeve der openbare tijdaanwijzing 3.810,64 f 24.581,14 3.850,— f 20.770,50 f f Art. I. Opbrengst van abon nementen Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 27 Juni 1932, Bijlage Nr. 343 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 651