27 33 Art. I. voor derden 88,69 106,51 2.134,31 493,66 101,07 6.000,— 5,40 20,81 643,54 5.500 5,40 35 1.805,13 35,— 705,— 400,— 150,— 2.900,— 400,— 200,— 174,77 409,41 3.049,83 669,44 103,17 4.406,62 f VERSLAG VAN DEN GEM. TELBPHOONDIENST. 1930. LASTEN. Memorie f 3.685,62 2.592,83 f 3.700,— n f f 2.592,83 3.700,— f 3.685,62 Art. II. Onderhoudskosten. f f f f f 4.050,— 2.924,24 f 400,— w f 4.450,— f 2.924,24 f 4.406,62 Art. III. Algemeene onkosten. f f f van 1.800,— 1.867,50 2.140,— n n 3.850,— 3.810,64 4.067,30 n f f 12.877,05 13.023,67 f 11.900,— 1.000,— n n 12.877,05 f 12.900,— f 13 023,67 r> n 5.500,— 10 T) n n n n r> n 1. Ondergrondsch net 2. Centrale-inriehtingen 3. Uurwerken met toebehooren 4. Ijzeren palen 5. Accumulatoren Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 27 Juni 1932, Bijlage Nr. 343. n Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 27 Juni 1932, Bylage Nr. 343 Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 27 Juni 1932, Bylage Nr. 343. Kosten van werken 1931. Begroot. i Werkelijk. 1. Aandeel in de algemeene onkosten van den Gemeen telijken Telephoondienst 2. Verzekering 3. Kosten van gebruik telephoondraden 4. Kosten van verlichting ten behoeve der openbare tijd aanwijzing 5. Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid 6. Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 652