27 I f I 34 VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. LASTEN. 1930. Art. IV. Renten. f Voor geleend kapitaal f 4.448,21 4.675,65 f 200,- f 4.448,21 4.475,65 f f f n f f 7.085,72 5.538,60 200,— 7.085,72 f 7.105,71 f f Art. VI. Oninbare posten f f f 3.269,50 i f' 2.910,55 3.590,— 600,— 2.910,55 f 2.990,— Onvoorziene uit- f f 20,64 f I 4.617,60 f n n n Art. V. Afschrijvingen. 1. Centrale-inrichtingen 2. Kabels met toebehooren 3. Uurwerken met toebehooren 4. Ijzeren palen 5. Accumulatoren Art. VII. Uitkeeringen aan de Gemeente. Vergoeding voor gebruik on dergrond Art. VIII. gaven 659,39 1.875,73 2.151,05 846,63 5,80 659,39 3.282,53 2.283,83 856,68 3,29 f 5.538,60 f n n f n f Verlaagd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 27 Juni 1932, Bijlage Nr. 343. Verlaagd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 27 Juni 1932, Bijlage Nr. 343 Verlaagd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 27 Juni 1932, Bijlage Nr. 343. 669,39 3.282,53 2.451,05 878,63 24,11 7.305,71 3.269,50 j f 4.617,60 1931. Begroot. Werkelijk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 653