27 27 36 37 VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. V. Verantwoording der Buitenge||.angsten en uitgaven over 1931. Restanten, beschikbaar op 31 December 1931. Totaal beschi 1931. Verwerkt Oorspronkelijk! Totaal. in 1931. f f f f f 1 73.393,44 100.000,’— 158.826^90 158.826,90 14.566,54 173.393’44 n 6.090,51 18.092,93 n n 5.608^96 r> 1.108,72 10.000,— 10.000, 1.108,72 14.391,28 n 15.500,— n n 16.500,— 3.994,65 16.500, - 3.994,65 21.005,35 25.000,— n n f f 1.646.500,— 24.810,61 f f 1.725.983,95 f 301.199,06 f 326.009,67 f 1.399.974,28 f 1.725.983,95 Opgemaakt: Gezien: De Administrateur, De Directeur, H. van de Ven. H. W. Snijders. n n n n n r> n n r n T n n n n n r> T» n n n n Onverwerkt crediet op 1 Januari 1931. n n n n n n n n 17.000,— 450.000,— 500,— 500,— n n n n n 500, 380.000, 15.000, 500.000, 2.000,— 4.000,— 90.000,— 40.000, 1.000, 8.500, 11.000, Na wijziging by besluit van den Gemeenteraad. 500,— 294.000,— 15.000,— n n n n n n n 4.997,58 418.016,27 349’50 35.490,86 48,47 2.891,04 12.536,60 1.353,01 24.444,33 91 317,49 n 8,56 46.715,80 3.570,99 50.638,72 1.655,05 951,53 5.608,96 646,96 1.555,67 n n n n n r> n n n n Niet meer benoodigd. 1.655,05 951,53 646,96 1.555,67 n n n 23.090,51 450.000,— 500,— 500,- n n Over te brengen naar begroeting 1932. 8,56 46.715,80 3.570,99 50.638,72 37.145,91 1.000,— 8.500,— 12.536,60 18.092,93 31.983,73 500,— 150,50 500,— 380.000,— 15.000,— 500.000,— 23.090,51 450.000,— 500,— 500,— 2.000,— 26.000,— 91.317,49 f 40.000,— 1.000,— 8.500,— 11.000,— 2.000,— 4.000,— 90.000,— w n 550.000,— 491,44 247.284,20 11.429,01 499.361,28 31.983,73 500,— 150,50 79.483,95 173.393/uF Oorspronkelijk beschikbaar gesteld bij begroeting 1931. 1. Grond 2. Gebouwen 3. Verwarmingstoestellen en electrische licht- en krachtinstallatiën twxj vnioivmunOll 4. Kabels met toebehooren 5. Opvoerpunten van ijzer 6. Houten palen 7. Isolatoren, hang- en be vestigingswerk 8. Toestellen 9. Radio-toestellen 10. Centrale-inrichtingen 11. Radio-centrale-inrich- tingen 12. Electrische machines 13. Accumulatoren 14. Meubilair 15. Werktuigen en instru menten 16. Automobielen en mo torrijwielen met toebe hooren 17. Wagens met toebehoo ren 18. Kantoormachines 19. Netaansluitingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 655