27 27 39 38 i VERSLAG VAN DEN GEM, TELEPHOONDIENST. Verantwoording der buitengewone 1} 3.076,10 f 4.173,90 f 7.250,— f WINST. VERLIES. f 4.427,78 f 701.386,16 f Winstsaldo n 4.019,57 731.888,89 f n 1. Centrale-inrichtingen 2. Kabels met toebehooren 3. Uurwerken met toebehooren 4. Ijzeren palen 5. Accumulatoren Opgemaakt: De Administrateur, H. van de Ven. 79.350,92 652.537,97 1.745,55 715,67 72.461,92 Gezien: De Directeur, H. W. Snijders. 172,08 4.001’,82 Restant niet meer benoodigd. Gezien: De Directeur, H. W. Snijders. 129,62 522,22 3.367,73 24.737,61 1.745,55 Opgemaakt: De Administrateur, H. van de Ven. Bijzondere inkomsten: Verkoop van oude kisten Vervallen restitutiën Diversen Verwerkt in 1931. f n n n n 27,92 1.998’18 800,— 250,— f n f n n T) f n 200,— 6.OO0’— 800,— 250,— f 731.888,89 VI. VERLIES- E^INSTREKENING. Voordeelig saldo der exploitatie rekening „Aansluitingen en parti culiere lijnen” Voordeelig saldo der rekening „Tele- phoongids” Voordeelig saldo der Tijdaanwijzing -,j Asten en uitgaven over 1931 voor de Gemeentelijft’daanwjjzing. Oorspronkelijk Beschikbaar gesteld I bij begrooting 1931. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. Verhooging der afschrijving op dubieuze vorderingen Uitkeering aan de Gemeente van het voordeelig saldo der Tijdaanwijzing Bijzondere verliezen Nadeelig saldo der rekening „Werken voor Derden”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 656