j 27 27 43 42 I 4 Interest 117.756,12 6.532,95 35,— 118,25 190.811,80 128,78 33,03 12.99 23.840,34 I VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. BEZITTINGEN. SCHULDEN. f 11.650.063,25 f 2.425.548,21 Transport f 19.593.524,66 Transport f 1.399.974,28 4.248,02 4.248,02 n 4.173,90 V 12.170,20 11.519,10 651,10: n 9.873,24 24.020,22® 8.135,51® 15.884,71 1.414.021,42 n n 1.011.526,79 198.899,06 152.042,58 46.856,48 V n 18,- n Waarborgsommen 19.735,89 19.735,89 n n n f 129.068,21 64.811,75® 64.256,45s n 57.823,65 22.589,97® j 57.366,62 34.776,64® f 18.905,07 14.320,81 4.584,26 n •n 124.296,07 55.321,21 n 30.080,07® n n 250.602,08 226.761,74 n f 29.058,82® w 21. Algemeene aanlegkosten 20.879,48® n f 20.413.799,55® 191.215,85 n Transporteer en f 13.034.943,61 f 11.569.946,61 j Transporteeren n Kostende prys. Vooruitbetaalde gelden. Abonnementen enz. Kosten van aanleg. Telephoongids. n Vlottende schulden. Leveranciers Restitutiën aan geabonneerden Boeten Nog verschuldigd: Kosten van uitbreiding Kosten van den storingendienst enz. Algemeene onkosten Diversen Kosten van werken voor derden Onderhoudskosten 76,- 47.303,15 6.473,— 4.047,50 25.241,13* 29.058,82® 16. Automobielen en motor rijwielen met toebehoo ren 19. Netaansluitingen 20. Buitenlijnen (aangelegd van 1911 t./m. 1914) 17. Wagens met toebehooren (aangeschaft na 1910). 18. Kantoormachines (aan geschaft na 1910) 12a Machines en accumula toren (aangeschaft van 1911 t/m. 1915) Afschrijving, j Boekwaarde.B f 8.447 429,51® |f 11.146.095,lij 20.879,48® i f 8.843.852,94® „Tijd- 15a. Gereedschappen (aange schaft t./m. 1916)en werk tuigen en instrumenten (aangesehaft t./m. 1915). 155. Werktuigen en instru menten (aangeschaft na 1915) 125. Electrisehe machines (aangeschaft na 1915). 13. Accumulatoren (aange schaft na 1916) 14. Meubilair „Tele- Te vorderen: Uitbreiding 1931 phoon” Uitbreiding 1931 aanwijzing”.. Rente over bij de Haag- sche Commissiebank gedeponeerde gelden enz

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 658