27 27 47 46 SCHULDEN. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. BEZITTINGEN. f 13.040.546,67 Transport Transport f 12.820.429,6 Vorderingen. f 63.142,87 79.091,7a ooruitbetaalde of -geboekte gelden. f 105.925,65 Werken in uitvoering 12.711,12 n Werkplaats 22.388,49! f 13.040.546,67 f 13.040.546,67| Opgemaakt: De Administrateur, H. van de Ven. n r> n n T n Gezien: De Directeur, H. W. Snijders enz. werken voor derden den telephoongids 37,70 5.603,06 10.308,13 4.106,— I 82.843,47 9.589,72 754,51 482,90 8.143,55 1,50 4- Houders heden Dubieuze debiteuren Diversen Arbeidsloon Kosten van uitbreiding Algemeene onkosten Kosten van den storingendienst -- Onderhoudskosten Onderhoud uurwerken Debiteuren en rekeninghouders van publieke spreekgelegen-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 660