27 27 48 49 ONDERDEELEN. VIII. Beknopte inventaris van de tegenover het leenings van de kosten van aanleg en d 1. litaal staande activa per 31 December 1931 met overzicht irop toegepaste afschrijvingen. Per jaar. DEN GEM. TELEPHOONDIENST. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. VERSLAG VAN KOSTEND KU S. Totaal. Totaal. 341.402,19 f f f 341.402,19 f f 341.402,19 f 1.256.136,92 446.776,29® 1.688.346,67® 2 14.566,54 33.766,94 413.009,35® n 1.702.913,21® n n n 3. n 19.084,80 19.084,80 n 19.084,80 19.084,80 n n n n 4.053,27 n n na 25.041,26® 31.806,12® 55.903,08 10 944,31 26.215,80® n n 56.847,39 n 4. n n 59.449,56 418.016^27 n 5. 163.592,04® 1,— 163.593,04® 4 163.592,04® 163.593,04®] n n n n n n 407.326,66 247.284,20 407.326,66 7 tv I 2.739.549,25® U.429’oi 29.665,24 9. r> 25 n n 50.926,45 van 4.248,02 4.248,02 n 4.248,02 4.248,02 r n f 11.146.095,14® f 8.451.677,53® Transporteeren f 18.365.786,00 7.547.760,16® f f 19.597.772,68 n r> n n n n n r> n r> n n n n n n n n n n 162.700^89® 155.698,88 n n 16.631,64 2.260.242,96 19 n n r> n n n n 5.590,32 J 168,34 j n n n n n n n n n n r> r> n n r> n n n n n n n n n n n n n X n n n n n V orige dienstjaren. n n n 98.967,29 14.109,35 Vorige dienstjaren. 2.224.269,67® 141.777,32 2.036.422,88 163.125,07 1.240.599,96® 1.339.601,29® 123.593,34 130.455,13 61.805,53 163.359,65 407.326,66 2.492.265,05® 60.406,19 5.131.890,22 121.315,68® 5.095,45 11.924,45® 94.914,02 14.109,35 109.784,27 30.166,88 78.904,26 1.650,11 129.377,65 84.166,02 51.951,40 4.761,41 8.599,28 I 35.490,86 349^50 491,44 121.315,68® 5.444,95 12.415,89® 175.544,74 135.216,54 70.404,81 198.850,51 43.757,27 96.622,99 59.281,22 2.097.542,06® 121.315,68® 3.032,27 10.779,64® 407-326,66 963.899,85® 53.913,70 12.194,83 719.452,60® 474.100,31 13.246,09 22.224,92 43.757,27 50.326,11 7.877,87® 368,67 10 12® 10 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 25 121.315,68® 3.409,48 10.967,25® 61.791,57® 12.563,50 43.757,27 66.957,75 956,63 3.289.663,53 37.175,71® 1.545,85 126.567,96 583.005,30 855.894,91® 153.647,12 103.859,76 66.078,42 118.754,51 2.035,47 1.448,64 1. 2. Dienstjaar 1931. 10 4 Balanswaarde 31 December 1931. 43.757,27 85.193,98 377’,21 187,61 I e. 1.423.767,31®] n n n n n n 1.369.977,61® I 60.406,19 5.549.906,49 9.924,41 129.994,61 11.418,75 67.519,71 93.772,09 8.651,53 9.131,86 4.326,39 29.169,55 824.482,50 24.718,09 942.301,39® 26.788,47 1.619.009*31 van 1911 t./m. 980.181,38 34.642,50 1.072.296,00® 38.207,22 786.972,31® 567.872,40 21.897,62 31.356,78 4.326,39 80.096,— --- f 903.917,37 1.353.872,56® 137.301,70 1.043.031,13s n 1» n n f Grond Gebouwen: Hofstr., Marnixstr., Kerklaan, Kon.-Sophie- str., Dibbetsstr., J.-v.-d.-Hejjdenstr., Fuchsia- str., Ulrumstr., Voorburg, Bisschopstr., en hek werk c.a. De-Perponeherstraat Verwarmingstoestellen en electrische licht- en krachtinstallatiën: a. Verwarmingstoestellen en electr. licht- en krachtinstallatiën (aangeschaft t./m. 1912) j b. Electr. licht- en krachtinstallatiën (aange- schaft na 1912) c. Ketels (aan geschaft na 1912) d. Buizen, radiatoren enz. (aangeschaft 1912) Kabels met toebehooren: a. Aansluitkabels met toebehooren b. Grond- en waterkabels met toebehooren Telephoontorens, stellingen en Mannesmann- palen 6a. Houten palen, bronsdraad, isolatoren, blik semafleiders, opvoerkabels, verdeelkastjes e.d. (geplaatst en aangelegd t./m. 1910) 6b. Houten palen (geplaatst na 1910) 7. Isolatoren, hang- en bevestigingswerk 8a. Toestellen met binnenleidingen (geplaatsten aangelegd t./m. 1910) 8b. Toestellen (geplaatst na 1910) 8c. Binnenleidingen (aangelegd 1914) Radiotoestellen e.a. 10. Centrale-inrichtingen: a. Hofstraat b. Jan-v.-d.-Hejjdenstraat c. Marnixstraat d. Fuchsiastraat Kerklaan Kon.-Sophiestraat g. Bisschopstraat h. Voorburg i. Ulrumstraat 11. Radio-centrale-inrichtingen 12. Machines en accumulatoren (aangeschaft 1911 t./m. 1915) 2.334.053,94® 171.944,20 2.115.327,14 164.775,18 Dienstjaar 1931. 156.640,09 f 1.231.986,68 I n tv I 1.120.539,94® AFSCHRIJVING. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 661