27 27 51 50 ONDEBDEELEN. ONDEBDEELEN. afschrijving. I per I jaar. °/o per jaar. IX. Beknopte inventaris van de tegenover het leenings- per 31 December 1931 met overzicht van de kosten VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEPHOONDIENST. KOSTENDfRIJ S. Totaal. Totaal. i f 8.451.677,53s f 11.146.095,14s Transport f 7.547.760,16s f 903.917,37 f 18.365.786,00 f f 19.597.772,68 1.231.986,68 13a. Electrisehe machines (aangeschaft na 1915) 11.519,10 13b. Accumulatoren (aangesehaft na 1916) 152.042,58 en 19.735,89 I 19.735,89 19.735,89 n n instrumenten (aangeschaft n 64.256,45s 64.811,75s 8.626,07s 10 56.185,68 n 129.068,21 r> 14.391,28 n n 36.361,27 f 11.569.946,61 7.890.811,06s 2) f953.041,88 1.399.974,28 Gezien: KOSTENDE P B IJ S. Totaal. Totaal. f f f 5.727,31 f f f 12.370,05 80.116,64 f 53.148,53 f 7.085,72 f f 129.091,27 46.062,81 f f 133.265,17 f 4.173,90 Gezien: n n n n r> n r> n n n n 172,08 4.001^82 Opgemaakt: De Administrateur, H. van de Ven. Opgemaakt: De Administrateur, H. van de Ven. De Directeur, H. W. Snijders. De Directeur, H. W. Snijders. n n n n n n n n n n n n T) n r> n n n n n n n n n Vorige dienstjaren. Vorige dienstjaren. n n n n Vorige dienstjaren. Vorige dienstjaren. T) T> n n T) n n 1. Centrale inrichtingen 2. Kabels met toebehooren 3. Uurwerken met toebehooren 4. Ijzeren palen 5. Accumulatoren 17 18. 19. 20. 21. 12.121,73 I 21.129,18s 57.366,62 18.905,07 55.321,21 250.602,08 29.058,82s 20.879,48s 13.359,93s 46.893,22 49.678,34 21.417,10s 1.916,57 11.372,84 6.162,01s 141.323,39s 146,26 1.973,50 10.719,18s 659,39 3.282,53 2.283,83 856,68 3,29 25 15 20 10 5 7 5 4 12s 34.776.64s 4.584,26 30.080,07s 226.761,74 651,10 15.884,71 46.856,48 6.973,23s 25.146,23 35.024,46 12.971,09s 1,62 13.187,85s 46.893,22 45.676,52 21.417,10s 1.916,57 14.134,52s 13.497,45 22.788,92s 7.911,87 29.058,82s 20.879,48s Dienstjaar 1931. Dienstjaar 1931. 8.455,45 823,36 2.452,21 15.928,47 22.589,97s I 14.320,81 25.241,13s I Balanswaarde I 31 December 1931. Balanswaarde 31 December 1931. 30.876,88 159.284,59 Dienstjaar 1931. Dienstjaar 1931. 21.005,35 1.353,04 24.444,33 91.317,49 12.170,20 24.020,22s 198.899,06 48,47 2.891,04 12.536,60 10 12s 10 8.135,51s j n f 18.464,46 j 7.589,33 1.911,66 i n I n j f 8.843.852,94s n 186.362,46 19.735,89 i 114.676,93 j 6.386,70 j 21.746,99 I 14.653,88 8.446,01 I 1.914,95 j AF S C H R IJ V IN G. 1) De bedragen van vorige dienstjaren (resp. f 19.016.634,555 verband met vermindering van inventaris tau govuige van i en f 2.559,28 minder opgenomen dan zjj werkelijk bedroegen. 2) Hierin is begrepen eene extra-afschrijving ad f 434,77. en f 7.893.370,34*) werden in inventaris ten gevolge van verkoop enz. met resp. f 2.809,28 dan zij werkelijk bedroegen. eene extra'-afschrijving ad f 434,77. kapitaal staande activa der Gemeentelijke Tijdaanwijzing van aanleg en de daarop toegepaste afschrijvingen. n n 23.840,34 j 29.058,82s I 20.879,48s i 17.552,03 n 29.058,82s i 20.879,48s I1) f 19.013.825,27s f 14. Meubilair 15a. Gereedschappen (aangesehaft t./m. 1916) instrumenten (aangeschaft werktuigen en t./m. 1915) 15A Werktuigen en na 1915) 16. Automobielen en motorrijwielen met toebe- j f 20.413.799,55s I’) f hoorenI Wagens met toebehooren (aangeschaft na 1910) Kantoormaehines (aangesehaft na 1910) 1 Netaansluitingen i Buitenlijnen (aangelegd van 1911 t./m. 1914) Algemeene aanlegkostenj

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 662