28 2 II. VISSCHERSHAVEN. Scheepvaart. in 1930 1929 1928 1927 1926 Een specificatie der in 1931 binnengekomen vaartuigen geeft de als bijlage A opgenomen staat. Op 31 December 1931 lagen in de haven: 3 stoomtrawlers, 107 motorloggers, 3 zeilloggers, 19 motorschokkers, 2 zeilschokkers, 26 garnalenbooten en vletten, 1 sleepboot, 1 zandzuiger, 1 bagger molen, 2 onderlossers, 1 motorreddingboot en 1 stoomschip, totaal 167 vaartuigen. Behalve de stoomtrawlers VL 9, VL 10 en UK 2, de motor schokkers UK 75, UK 170, KW 81 en KW 133 en de garnalen booten KW 10 en ZV 6 behoorden alle binnenliggende vaartuigen tot de Scheveningsche vloot. Volgens de Naamlijst der Nederlandsche reederijen en haring schepen, bijgewerkt tot 1 Juni 1931, bestond de Scheveningsche vloot uit 127 motor- en 7 zeilloggers, totaal 134 vaartuigen. In de periode van 1 Juni 1930 tot 1 Juni 1931 werden 5 zeil loggers verkocht, 2 motorloggers nieuw in de vaart gebracht, terwijl 1 zeillogger werd verbouwd tot motor logger; een achter uitgang dus van 3 vaartuigen. Na 1 Juni werd nog een motor logger verkocht. Ultimo December stond nog een zeillogger op de Schevening sche helling om te worden verbouwd tot motorlogger. Van de op 31 December tot de Scheveningsche vloot behoo- rende schepen waren 16 motorloggers ter trawlvisscherij in zee en lagen 7 motorloggers na een trawlreis in deze haven, zoodat van de opgelegde vloot slechts 7 vaartuigen 3 motor- en 4 zeil loggers in andere havens oplegden. Op 1 Januari 1931 lagen in de haven de volgende vaartuigen: 2 stoomtrawlers, 70 motorloggers, 5 zeilloggers, 12 motorschok kers, 4 zeilschokkers, 16 garnalen booten en vletten, 1 sleepboot, 1 zandzuiger, 1 baggermolen, 2 onderlossers, 1 tankboot, 1 motor reddingboot, 1 lichter en 1 stoomschip, totaal 118 vaartuigen. Behalve de stoomtrawlers VL 9 en VL 10 en de motorlogger ZK 52 behoorden alle binnenliggende vaartuigen tot de Sche- ningsehe vloot. In het geheel kwamen binnen 7.398 vaartuigen met een inhoud van 627.688 M3. tegen 7.528 vaartuigen inhoud 694.942 M3. 6.275 652.435 6.390 538.644 5.577 371.080 7.230 447.923 VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 664