28 3 Scheveningsche motorloggers vaartuigen uit andere plaatsen kustvisschers (motor- en zeilschokkers) (garnalenbooten en vletten) stoomdrifters (versehe haring) uit IJmuiden en andere plaatsen Nadat de verbinding tussehen de beide binnenhavens tot Binnenscheep- stand was gekomen werd ook van de eerste binnenhaven gebruik vaart, gemaakt voor het laden en lossen van binnenvaartuigen. Tot ultimo December werden 786 vaartuigen w. o. 31 met haring, 176 met zout, 30 met steenkolen, 35 met gas-olie, 135 met ledige tonnen en 360 zonder lading naar de binnenhavens ge schut met een gezamenlijk laadvermogen van 40.848 ton. Geschut uit de Visschershaven werden 781 vaartuigen w. o. 398 met haring, 17 met puf, 11 met ledige tonnen, 18 met werk materialen, 85 met vischvuil en 229 zonder lading. Aan de trawlvisscherij namen gedurende korteren of lange- Trawlvisscherij. ren tijd deel in totaal 56 motorloggers tegen 86 motorloggers in 1930. De trawlvaartuigen hebben in totaal 746 reizen gemaakt, waarvan 508 op deze haven en 238 op IJmuiden. Op deze plaats werd dus 31,9 van het aantal reizen gedaan tegen op andere plaatsen in 1930 30,7 in 1929 26 in 1928 3,7 in 1927 3,5 Behalve door deze vaartuigen werden nog door 1 stoom trawler uit Urk, 2 motorloggers uit Katwijk, 2 motorloggers uit Ostende, 1 motorlogger uit Oldenburg-Brake en 1 motorlogger uit Bremerhaven, respectievelijk 4, 1, 1, 8, 4, 4 en 1 reis(zen) op de Scheveningsche haven gemaakt. Het kleinste aantal reizen, dat een Scheveningsch vaartuig op deze haven deed was 1, het grootste aantal 1717 vaartuigen deden van 15 reizen, 12 vaartuigen van 610 en 26 vaartuigen van 1117 reizen. Het kleinste aantal reizen, dat een Scheveningsch vaartuig op IJmuiden deed was 1, het grootste aantal 13; 25 vaartuigen deden van 15 reizen, 9 vaartuigen van 610 en 8 vaartuigen van 11—13 reizen. Het gemiddeld aantal reizen per motorlogger bedroeg ruim 13. In den loop van versehe visch aangevoerd: door Totaal f 732.161,65 Door Scheveningsche motorloggers werd bovendien voor f 155.094,96 aan versehe visch te IJmuiden aan gebracht. het verslagjaar werd te Scheveningen aan Opbrengst der aangevoerde visch. f 306.320,85 7.841,20 216103,85 15.681,90 1.102,80 185.111,05 VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 665