28 5 door 781 reizen. 328.259 kantjes. 2.822 kantjes. 8 reizen 5 6 8 9 12 reizen. 125 312 217 88 27 en 8 op Vlaardingen. Twee vaartuigen brachten versche haring te IJmuiden aan, voordat zij de reis naar Scheveningen aan vaardden. In 1930 deden 124 motorloggers en 1 zeillogger 812 reizen. Het eerste vaartuig uit Scheveningen vertrok den 7den Mei ter haringvisscherij. Het aantal reizen werd gemaakt als volgt: 3 motorloggers 4 reizen 25 52 31 11 3 door 2 motorloggers in 2 reizen 160 kantjes. Door 125 motorloggers aangevoerd in 781 reizen 331.241 kantjes; gemiddeld per motorlogger bijna 2.650 kantjes; gemid deld per reis ruim 424 kantjes. Door den motorlogger ZK 52 werden in 6 reizen 1.513 kantjes haring aangebraeht. De opbrengst der haring per maand, per vaartuig en per reis Opbrengst der is in de hiernavolgende tabel opgenomen. haring. Als grondslag voor die berekening is genomen de gemiddelde prijs per kantje over de geheele haringvangst in Nederland: Gedurende den loop van de teelt waren 3 vaartuigen verplicht hun reis te onderbreken door ziekte van een lid der bemanning, door 125 motorloggers gemiddeld per motorlogger tusschen 6 en 7 reizen. In totaal zijn aangevoerd door Scheveningsohe vaartuigen Aangevoerde 331.241 kantjes haring tegen 286.333 in 1930. haring. De aanbrengst kan als volgt worden verdeeld: te Scheveningen: door 125 motorloggers in 773 reizen te Vlaardingen: door 8 motorloggers in te IJmuiden: 2 motorloggers in VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff Aant. October November December 4 36 81 127 prijs. f 33,34 12,85 11,39 12,24 12,43 9,57 11,27 10,75 Aantal kantjes. 409 12.818 37.026 60.078 59.311 89.064 38.807 33.728 Gemiddeld per schip, f 3.409,01 4.844,46 5.338,31 6.450,48 6.763,63 6.929,61 4.603,73 3.021,47 Aant. Gemidd. vaart, reizen. 4 34 79 114 Gemiddeld per reis. f 3.409,01 4.575,32 5.206,50 5.790,19 5.897,88 4.533,73 4.373,55 3.021,47 Mei Juni Juli Augustus September 109 125 123 188 95 100 120 120 Maand. Besomming. f 13.636,06 164.711,30 421.726,14 735.354,72 737.235,73 852.342,48 437.354,89 362.576,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 667