28 12 Havengeld. f 157.925,— 53,55 Totaal f 157.871,45 Beweegbare bruggen. restitutie abonnementen liggeld tegen in 1930 f 142.858,80 en in 1929 f 128.502,30. De ontvangsten aan havengelden waren dus circa f 15.000,— hooger dan over het jaar 1930. 2.530 2.054 2.360 5.085 2.286 1.719 1.239 2.386 4.567 3.258 2.701 1.695 liggeld abonnementen 199.131 180.100 203.242 243.251 260.274 278.273 281.989 248.237 264.389 261.470 197.654 175.783 f 48,— 5,55 Laakhaven. 2.712 2.484 2.653 2.972 2.860 3.240 3.433 3.076 3.042 3.183 2.609 2.475 Leugenbrug. 214 182 235 574 235 154 110 246 490 343 281 188 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Totaal in 1931 37.991 vaartuigen metende te zamen 2.825.673 ton. 1930 39.382 2.507.128 1929 42.324 2.278.020 Tevens werden nog door 70 vaartuigen geregelde scheepvaart diensten en markt- of dorpdiensten onderhouden tusschen deze gemeente en andere plaatsen. Gedurende het verslagjaar passeerden door de negen beweeg bare bruggen in geopenden stand 112.720 vaartuigen, gemiddeld per etmaal 376 (staat bijlage O). Van de electrische doorhaalinrichting bij de brug over de Laakhaven in den Rijswijkscheweg werd gedurende het verslag jaar 1909 maal gebruik gemaakt. Aan havengeld werd ontvangen: per reis aan het havenkantoor Laakhaven Leugenbrug f 139.689,65 1.594,— 4.762,85 11.878,50 VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. 99 99 Tonnen inhoud. 99 99 Tonnen inhoud. Aantal vaartuigen. Aantal vaartuigen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 674