28 15 In de maand Maart had reeds volle aanvoer plaats van Aangevoerde kasspinazie; in April van kasbloemkool, kaspeulen, kassnij- artikelen, boonen en kasprincesseboonen, alsmede van kasaardbeien en kasperziken. Boerenkool werd in het voorjaar zeer schaars aangevoerd; de prijs bedroeg gedurende het le kwartaal 14 tot 30 cent per kg, terwijl dit artikel gedurende het laatste kwartaal 5 tot 8 cent per zelfde hoeveelheid deed. Hollandsch lof, van Januari tot einde Mei ter markt ge bracht, deed 10 tot 22 cent per kg. De prijzen van Brusselsch lof schommelden van Januari tot half Mei van 27 tot 40 cent, van October tot begin November van 28 tot 35 cent en daarna tot ultimo December van 26 tot 38 cent, alles per kg. Voor prei werd gedurende de zomermaanden circa 3 cent, de overige maanden 3 tot 5 cent per bos betaald, terwijl spruiten aangevoerd van Januari tot begin April en van medio October tot ultimo December respectievelijk 15 tot 30 cent en 8 tot 12 cent per kg noteerden. Voorts werd voor Hollandsche bloemkool betaald 6 tot 12 cent, voor Fransche bloemkool was de prijs tot en met April 20 tot 35 cent en gedurende December 15 tot 28 cent, alles per stuk. Jonge peen, ongeveer in Mei aangevoerd, bracht gedurende die maand 13 tot 25 cent per bos op; later daalden de prijzen van 6 tot 15 cent, per zelfde hoeveelheid. Winterpeen, knolrapen en uien werden verhandeld tegen 3 en 4 cent per kg. Gekookte bieten deden 10 tot 15 cent per zelfde hoeveelheid, terwijl gedurende de zomermaanden de ongekookte bieten omgezet werden voor 3 tot 5 cent per bos. De prijs van roode en gele kool, aangevoerd uit de omgeving van Rijnsburg en Broek op Langendijk, bedroeg tot en met April 3 tot 14 cent per kg en gedurende het 4e kwartaal 3 tot 6 cent per zelfde hoeveelheid. In het voorjaar deed de groene kool 3 tot 7 cent, in het najaar waren de prijzen 3 tot 8 cent, alles per stuk. Chineesche kool vond, hoewel zij van goede kwaliteit was, weinig aftrek bij het publiek. De prijs varieerde van 3 tot 6 cent per stuk. De artikelen selderij, knolselderij en schorseneer werden vrij wel gedurende het geheele jaar ter markt gebracht. De prijs varieerde respectievelijk van 2 tot 4 cent per bos, van 5 tot 11 cent per stuk en 18 cent per kg. Hollandsche tomaten deden gedurende Juni 40 cent, in Juli 20 tot 30 cent, in Augustus en September 10 tot 20 cent, in October 15 tot 30 cent en in November 20 tot 40 cent, alles per kg. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 677