I 28 16 f 0,90 1,05 0,67 0,70 tot f 2,15 1,15 1,15 0,95 0,95 tot f 2,15 1,20 1,20 0,90 0,95 f 7,50 tot f 11,50 9,50 11,50 10,— 11,80 Ongeveer van half Maart af braeht de versehe salade op 3 tot 4 cent per krop. Naar gelang van de kwaliteit werd gedurende het seizoen de andijvie verkocht tegen 1 tot 3 cent per struik. Van circa Maart tot half Mei bedroeg de prijs van postelein ongeveer 35 cent per kg.; in de daarop volgende zomermaanden daalde dit artikel in prijs en werd verhandeld tegen 5 tot 12 cent per zelfde hoeveelheid. Snijboonen, aangebracht van Juni tof einde Augustus, noteer den 20 tot 40 cent per kg, terwijl z.g. Duitsche snijboonen ge durende het geheele seizoen werden verkocht tegen den prijs van 4 tot 22 cent per kg. De prijs van kassnijboonen varieerde gedurende April en Mei van 45 cent tot f 1,10 en gedurende het tijdvak Juni tot circa half Juli van 40 tot 60 cent per kg. De prijs van kasspinazie, welk product, zooals reeds is ver meld, in Maart werd aangevoerd, schommelde tot ongeveer einde April van 25 tot 50 cent per kg. De daarna aangevoerde versehe spinazie deed ongeveer tot einde Augustus 6 tot 12 cent en steeg toen tot einde September van 13 tot 15 cent, alles per kg. Ingemaakte snijboonen, princesseboonen, andijvie en zuurkool deden in het voor- en najaar respectievelijk ongeveer 18 cent, 20 tot 22 cent, 18 cent en 10 cent per kg. De prijs van de in 3-literbussen aangevoerde groenten be droeg: doperwten snijboonen princesseboonen 0,75 spinazie andijvie De Hollandsche appelen en peren waren hoofdzakelijk afkom stig uit de provinciën Utrecht, Gelderland, Limburg, Noord- Brabant en Zeeland. Extra-goudreinetten gingen van 50 tot 85 cent, le en 2e kwaliteit respectievelijk van 30 tot 60 cent en van 30 tot 40 cent, alles per kg. De prijzen der Amerikaansche appelen, verpakt in kisten van 19 kg. bedroegen o.m. voor: Winesaps. Jonathans Newtons De in den zomer en in het najaar aangevoerde handperen werden o.m. tegen de volgende prijzen verhandeld: VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. 99 99 99 99 najaar, f 1,15 1,15 0,95 0,67 0,67 voorjaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 678