28 17 Duke of York f 4,10 tot f 5,75 per circa 24 stuks, Alexander3,40 4,20 24 Suiker- en netmeloenen, benevens karbonkels, werden gedu rende den vollen aanvoer verkocht voor respectievelijk 10 tot 40, 10 tot 50 en 25 tot 60 cent per stuk. Aalbessen deden in Juni f 0,80 tot f 1,20 en daarna 25 tot 50 cent per kg, terwijl de prijs van kruisbessen varieerde van 10 tot 20 cent per zelfde hoeveelheid. suikerperen8 beurré de Mérode 8 maagdeperen 8 oomskinderen 20 wijnperen20 Williams15 De aanvoer van de Hollandsche meikersen was minder dan in de beide vorige jaren. Slechte weersgesteldheid als aanhoudende zware regens tijdens de bloeiperiode dezer vrucht was oorzaak van een ongunstigen oogst. De kersen wer den ongeveer einde Juli ter markt gebracht. Zij deden aanvan kelijk f 1,20 per kg. en daalden daarna in prijs tot circa f 0,80 per zelfde hoeveelheid. Tijdens den vollen aanvoer werden deze producten, naar gelang van de kwaliteit, verhandeld tegen f 0,40 tot f 0,75 per kg. De Belgische kersen, in het begin van Juni ter markt gebracht, noteerden f 0,50 tot f 0,85 per zelfde hoeveelheid. De prijs van aardbeien, waarvan de aanvoer geschiedde, behalve uit het Westland, ook uit de omgeving van Beijerland, Barendrecht en Bergen op Zoom en welk artikel in zeer belang rijke hoeveelheden werd aangebracht, bedroeg in Mei f 1,20 tot f 1,60, in Juni f 0,30 tot f 0,60, later 10 tot 25 cent, alles per kg. Versche druiven, die in belangrijke hoeveelheden werden aangevoerd, waren in hoofdzaak afkomstig uit het Westland. De prijs dezer artikelen bedroeg in Juni en Juli f 1,20 tot f 2,10, van Augustus tot begin September f 0,60 tot f 0,80 en daarna van f 0,40 tot f 0,60, alles per kg. De ter markt aangevoerde pruimen waren van goede kwali teit. De prijs van blauwe wijnpruimen was 30 tot 40 cent, van Reine Victoria 40 tot 50 cent, van zoete en van zure kwetsen respectievelijk 35 tot 40 cent en 20 tot 30 cent, alles per kg. Kaapsche pruimen, als „Santa Rosa” en „Chacot Plum”, noteer den respectievelijk f 3,50 tot f 6,25 en f 3,75 tot f 5,— per kist, inhoudende circa 45 stuks. Van de eveneens in kistjes verpakte perziken waren de prij zen voor o. m.: tot 12 cent per kg. 15 15 40 30 25 VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff belangrijk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 679