28 18 f 5, 5, Eigenheimers. Blauwen. Blauwputten Bonten 6,— 3, 5,20 Ter markt Sinaasappelen en mandarijnen. Jamaica bananen Kersen Druiven Aardbeien Bessen Peren Appelen Pruimen Roode kool Savoye kool Boerenkool werden o.a. aangevoerd circa 92.500 kisten. 2.950.000 kg. 200.000 600.000 990.000 440.000 1.973.000 2.925.000 425.000 745.000 765.000 531.000 Bananen werden nagenoeg het geheele jaar omgezet tegen den prijs van 30 tot 45 cent per kg. Zooals ook in de vorige verslagen is medegedeeld, vindt de aardappelhandel vrijwel alleen plaats in de, in de onmiddellijke nabijheid van de markt gelegen pakhuizen. In den aanvang van 1931 liet het zich aanzien, dat de aardappeloogst 1930 niet geheel toereikend zou zijn om in de gebleken behoefte te voorzien. Ook de vroege aardappelen waren voor een groot deel in sterke mate aangetast door de aardappelziekte, die bijzonder vroeg was opgetreden en in het algemeen groote schade aanrichtte. In den aanvang van het verslagjaar waren de prijzen dan ook hoog. Eigenheimers, in Januari f 5,20, deden al spoedig f 7,per hl, terwijl de prijzen der andere soorten als „Blauwen”, „Blauw putten” en „Bonten” tot einde April opliepen respectievelijk tot f 7,50, f 7,50 en f 8,per zelfde hoeveelheid. In den loop der maand April kwamen de eerste aardappelen uit Polen aan de markt. Deze werden in den aanvang verkocht voor f 3,80 en ongeveer einde Mei voor f 5,80 per hl. Malta aardappelen, z.g. winters, die van goede kwaliteit waren, deden in Februari 11 cent, later in het voorjaar 15 cent per kg. De nieuwe Malta aardappelen noteerden in Mei en begin Juni 21 tot 24 cent, later daalde de prijs tot 19 cent per kg. De noteeringen der prijzen van enkele soorten aardappelen waren als volgt: f 7,50 7,50 7,50 alles per hl. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. Me.'. Juni. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Overige maanden, f 3,— tot f 4,20 4,20 4,80 4,20 4,50 3,20 4,50 Januari t./m. April, f 5,20 tot f 7,— 7,50 7,50 8,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 680