28 19 op het Lage Zand en in de Snoekstraat. circa 1.215.000 kg. 1.280.000 510.000 stuks. 3.100.000 600.000 247.000 Witlof Spinazie Groene kool Bloemkool Perziken Meloenen Zooals uit den als bijlage E opgenomen staat blijkt, bedroeg het aantal keeren, dat een standplaats werd ingenomen, 59.111, terwijl aan marktgeld is ontvangen f 28.843,60 tegen f 28.920,60 en f 25.803,30 respectievelijk in de jaren 1930 en 1929. Ook gedurende dit verslagjaar had op de bloemmarkt op de Bloemmarkt op Hooikade een ruime aan voer plaats van planten en bloemen; de Hooikade. vooral in losse bloemen was de handel zeer levendig. Ter markt werden aangevoerd struiken en planten uit Aalsmeer, terwijl de losse bloemen als: gladiolen, dahlia’s, hyacinten, asters enz. afkomstig waren uit de omgeving van Katwijk en Rijnsburg. Evenals vorige jaren werd deze markt druk bezocht door winkeliers en venters. Het aantal keeren, dat een standplaats werd ingenomen, bedroeg 4704; aan marktgeld werd ontvangen f 1.794,30. De bloemmarkt op de Prinsegracht wordt gehouden op het Bloemmarkt op verhoogde gedeelte dier gracht tusschen de Lange Beestenmarkt de Prinsegracht. en de Boekhorststraat. Gedurende de zomermaanden werden wederom alle plaatsen op deze markt bezet. Het aantal keeren, dat een standplaats werd ingenomen, bedroeg 1.783; aan markt geld werd ontvangen f 1.098,60. De boom- en heestermarkt, gehouden op de Varkenmarkt, Boom- en hees- werd ook gedurende dit verslagjaar druk bezocht. Het aantal termarkt. keeren, dat een standplaats werd ingenomen, bedroeg 462; aan marktgeld werd ontvangen f 182,30. De riviervischmarkt, gehouden op het plein voor de Groote Riviervisch- Kerk, gaf ook gedurende dit jaar geen aanleiding tot bijzondere markt, opmerkingen. De prijs van paling varieerde van f 0,70 tot f 1,15; van snoek, brasem en zeelt van f 0,30 tot f 0,65, alles per pond. Het aantal keeren, dat een standplaats werd ingenomen, be droeg 133; aan marktgeld werd ontvangen f 36,90. De zeevischmarkt in de Snoekstraat blijft van geringe be- Zeevischmarkt teekenis; op de markt op het Lage Zand had een levendige handel in bokking plaats. Aangevoerd werden circa 300.000 kg. Het aantal keeren, dat een standplaats werd ingenomen, be droeg 228; aan marktgeld werd ontvangen f 80,90. De op de zeevischmarkt aan de Schoolstraat aangevoerde Zeevischmarkt visch is in hoofdzaak afkomstig van Scheveningen en IJmuiden. aan de School- De opbrengst van het marktgeld bedroeg f 1.173,10, straat. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. 5, 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 681