1 28 s s uO MO s 1 - s i 1 23 wi •w 55 2 .5 2 (S 5 3 5 s 'g S 5 4 13 3 .2 oi Z - 2 s S S s I s VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. eo co t— eo oo mO CO O1 03 co eo <31 O 03 b- CO GO mO o O mO 03 c© CO 04 •jaquiaoaQ •jaquiSAOjQ •jaqoipo »-<ClX'^C3COC©XO XMOMOb-cie©ot-ci co b- mO cpc© co o mO •snisnSny 1O CO GO C© MO CO- c© •rntif h e© 00 CO GO vH Cl V- PW ■|udy •i.muqaj •ijunnBf Cl 00 r- c© mO 00 b- C© 00 mO z w o c D as co ■s «n ’5 =e x C C b£ h£) s X T3 C G 4) G< X 55 co r-< 0 c© CO 00 Cl 00 C© MO 01 oc MO o d CO GO MO o qo ci eo b- mo mo ei mo c© co oo r- co T-OX’—<0»OC©b-CO C©©0303C0s©OC0c© mOCICC-^mOGOOOCOQO xiocoxxc©03rj<b- ci eo - o co ao a© co r~v-<r~BOc©coXb-co Cl 03 C© ’t CO^COC©Orf-r-<© OTfCOCOOOb-GOO C©COmOM*mOCOOOI>’ GICICOOmOCO^mO b- co O O r— ai t— b- O b- b- 00 c© T-H wO c© 00 O CO C© Cl ’-t o eo b- b- CO Cl T-* Cl MO ao co mO MO cc Cl Gfl iO CO Cl Ga 03 c© CD mO CO rt< -rf eo T O X ^fCl’-HClb’ X X MO c© CO CO ■•-< b- b- x c© eo C© O Cl MO o C© -r-t Cl GJ X mO -C 44 08 SC cacoci»-ic©T-icib- ©«©coxcico^eo CO^^^r-lt-C©©? ci o 03 co mo co ci eo rf> x b- eo X ’’t V-* x T-< 03 b- r-l C© x CO Y- - (M •plBUl!p isd ppppiU189 •pj00SS«d -oS si pims i uepuodooS ni Sn.iq ©p yep ‘uoSinp^BA IBflUBB itréioi •[BBana jad ppppimar) COM'XX’—'X'-f’-'b- b-XMOClClXC©C©O3 ©ClMOCOr*COXb-OJ b- O CO CO 1-4 C T-< b- b- 03 o MO t-i MO Cl 03 Tt* 03 b- 03 MO CO mO mO CO Cl X uaqinajdag "5 *d S3 08 cC J «V tó "C S3 rt N r« tn "5 MOO'^^MOCOXCO-’f OOICO^’—'OX’-<b- C1C©OXC©C1C1mOt-i XClXC©b-b«T-iC>MO I 00 a m S o •I—B 4© rG 44 t> ai cö C 2U CQ

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 685