29 INHOUD. 10 V. VI. VII. 13—19 20—21 22—33 22—23 24—25 26—27 28—36 1 1 2 4 5 6 6 7 7 8 8 9 I. Beheer der fabriek enz II. Personeel III. Grondstoffen IV. Gasproductie V. Cokes en ziftsel VI. Particulier gasverbruik VII. Publieke verlichting VIII. Gaslevering IX. Kootteer X. Cokesgasteer XI. Ammoniakwater XII. Gasmeters Bijlage I. Calorisch effect en soortelijk gewicht van het gas I. Bedrijfsrekening II. Kapitaaldienst III. Verlies- en winstrekening IV. Gasrekening Berekening van den kostprijs van het meng gas per m3 in de gasmeters bij de ver bruikers Balans 31 December 1931 Verkorte inventaris VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. Administratief Overzicht No. Bladz. Verslag Hoofdstuk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 688