By lage 29 HOOFDSTUK I. HOOFDSTUK IL Ambtenaren. Totaal 281 Gasprijzen. Cokesprijzen. VERSLAG van den toestand en de exploitatie van het Gemeentelijk Gasbedrijf over het dienstjaar 1931. 208 46 27 Harde cokes. f 0,85 0,85 0,80 Gascokes. f 0,85 0,80 0,75 Parelcokes. f 0,75 0,75 0,75 PERSONEEL. Het corps ambtenaren bestond op 31 December uit: Algemeene dienst Fabriek Distributie van 1 Jan.11 Jan. 12 —20 Mei 21 Mei31 Dec. Voor handelaren: 25 cent per hl lager dan de prijs voor particulieren. Voor thuis bezorgen werd 20 cent per hl in rekening gebracht. BEHEER EN REGELINGEN. Het Gemeentelijk Gasbedrijf wordt beheerd door Burge- Beheer, meester en Wethouders, bijgestaan door eene Commissie, welke op 1 Januari 1931 bestond uit de heeren: Prof. Ir. C. L. van der Bilt, L. F. Duymaer van Twist, Dr. W. J. Hartmann en J. J. van Langen, onder voorzitterschap van den Wethouder voor de Financiën en de Bedrijven der Gemeente: Mr. J. A. de Wilde. In de vergadering van den Gemeenteraad van 7 September 1931 werd de Commissie van Bijstand opnieuw samengesteld; van dien datum af bestaat zij uit de heeren: Prof. Ir. C. L. van der Bilt, L. F. Duymaer van Twist, L. F. Guit en J. J. van Langen, onder voorzitterschap van den Wethouder voor de Ge meentebedrijven: F. N. V. Quant. De gasprijzen bleven ook dit jaar ongewijzigd. De cokesprijzen waren in 1931 als volgt: Voor particulieren:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 689