29 2 Werklieden. 548 II 22 I Totaal HOOFDSTUK III. GRONDSTOFFEN. 21.984.364 kg 133.127.639 155.112.003 kg 130.129.050 Bleef in voorraad op 31 December 1931 24.982.953 kg Beschikbaar voor 1931 Verbruikt werden voor: Gasdistillatie Stoomproductie Centrale verwarming gashouders. Werkplaatsen Voor de aangevoerde kolen werden de volgende prijzen besteed: Het aantal werklieden bedroeg op 31 December 573 tegen 548 op 31 December 1930. 71.726.725 kg 60.508.921 891.993 I lijk. 129.687.000 kg 400.800 5.250 36.000 a. Steenkolen. Op 1 Januari 1931 was in voorraad Aangevoerd werden: Duitsche kolen Engelsche kolen Belgische kolen I r Factuur- [prijs %okg.' i 52 I 3 VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. 31 December 1931. 31 December 1930. Totaal. Los. Vast. Totaal. Vast. Los. 42 13 42 573 23 49 13 454 463 kg- Bedragen. Transporteeren 22 1 21 1 48 1 400 148 310 144 f n Reser visten. Fabriek Distributie-afdeeling. 7,75 7,95 8,30 8,60 9- 425 148 317 146 Tijde- f f 494.101 3.585.466 465.690 478.761 12.468.217 17.492.235 3.829,28 28.504,45 3.865,23 4.117,34 112.213,95 152.530,25 Reser visten. 55 Tijde- lijk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 690