29 3 4.101.016 1 Bleef in voorraad op 31 December 1931 670.767 1 4.097.841 1 3.175 De ontvangen kolen kostten dus per 1.000 kg f 10.70r> tegen f 12,394 in het vorige jaar. De verwerkte kolen kostten f 10,953 tegen f 12,407 in 1930. 646.435 1 4.125.348 4.771.783 1 b. Gasolie. Op 1 Januari 1931 was in voorraad Aangevoerd werden Beschikbaar voor 1931 Verbruikt werden voor: Carburatie Smeren stokerij VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. kg- Transport f f 133.127.639 BijAssurantie enz. f 10,283 133.127.639 f 1.368.916,06 9.627,40 27.411,65 n 133.127.639 f rt n 10.847,37 11.906,22 6.142,48 H 645,— 16.676,89 194,25 268,11 17.492.235 458.298 1.017.081 3.261.669 17.510 489 11.997.248 23.106 969 413.232 18.055.852 9.731.707 27.962.543 1.144.356 448.971 526.989 f 10,706 Liggelden Andere onkosten Verbruikte electriciteit voor het lossen Onderhoud (der mechani sche losinrichting) Afschrijving (idem) Rente (idem) Franco voor den wal aan de fabriek Daarbij komen de volgende onkosten: IJkopname van schepen f Arbeidsloon voor het lossen Yt n 9.10 9,45 9,85 10.20 10,25 10,35 10,45 10,50 10,60 10,75 11,15 11,75 12,15 f 10,225 28.896,07 f 1.425.223,78 152.530,25 4.170,51 9.611,42 32.127,44 178.606,99 122.971,79 239.157,13 4.318,27 189.586,45 103.156,09 300.597,34 12.759,57 5.275,41 6.402,92 f 1.361.271,58 7.644,48 Factuur- I prijs °/oo kg. Bedragen’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 691